Spotkanie dla zainteresowanych ofertą studiów w Polsce

8 lutego w godz. 15.00-16.00 w dużej sali Domu Kultury Polskiej odbędzie się spotkanie przedstawicielami Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz wybranych uczelni polskich. Na spotkanie zapraszani są wszyscy zainteresowani ofertą studiów w Polsce (absolwenci szkół polskich, studenci i in.) adresowaną do osób narodowości polskiej.

zw.lt
Spotkanie dla zainteresowanych ofertą studiów w Polsce

Fot. Joanna Bożerodska

W czasie spotkania uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z aktualnymi zasadami naboru na programy stypendialne przeznaczone dla osób narodowości polskiej, a także zapoznać się z ofertami poszczególnych uczelni. Poniżej przedstawiamy program spotkania organizowanego przez Ambasadę RP w Wilnie we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej oraz Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Program spotkania

Termin: 8 lutego (czwartek) w godz. 15.00-16.00

Przewidywana formuła spotkania:
• przedstawienie uczestników spotkania, prezentacja NAWA – możliwości stypendialne dla Polonii i Polaków za Granicą (ok. 10 min);
• prezentacje uczelni: Projekt Study in Poznan, Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
• sesja Q&A (ok. 10 min);
• networking z udziałem przedstawicieli uczelni polskich, podczas którego uczestnicy spotkania będą mogli bezpośrednio porozmawiać z przedstawicielami wybranych uczelni polskich na temat konkretnej oferty edukacyjnej – ok. 15 min.

Uczestnicy: maturzyści polskiego pochodzenie zainteresowani podjęciem studiów na polskich uczelniach (w tym ze stypendium Rządu Polskiego), studenci i absolwenci Wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku, którzy mogą być zainteresowani studiami magisterskim lub innymi studiami w Polsce.

Miejsce: Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76

PODCASTY I GALERIE