Spotkanie absolwentów „Piątki” i „Lelewela”: Spotkamy się na piaskach

Absolwenci wszystkich promocji „Piątki” i „Lelewela” zapraszani są na tradycyjne czerwcowe spotkanie. Tym razem będziemy też gościć w starych murach naszej niezapomnianej „budy”.

zw.lt
Spotkanie absolwentów „Piątki” i „Lelewela”: Spotkamy się na piaskach

Fot. Małgorzata Kozicz

Do tradycyjnego czerwcowego spotkanie absolwentów ‚Piątki”, dziś im. Joachima Lelewela zostały trzy dni . Spotkanie wypieszczone w sercach i umysłach wielu wilnian w tym roku będzie po raz jedenasty. I od razu – nowość: na prośbę organizatorów spotkania, osobiście Romana Rotkiewicza, dyrekcja Antokolskiego Progimnazjum, które się znajduje w starych gmachach ‚Piątki”, uprzejmie zgodziła się na otwarcie tego tak miłego dla ludzi starszych promocji gmachu.

Tak więc znów będziemy przy gmachu szkolnym na antokolskich Piaskach. Tam, gdzie od lat zaprasza absolwentów św. Krzysztof, spoglądający na nas z fasady gmachu, którego każdy kawałeczek muru tchnie dawnymi przeżyciami szkolnymi absolwentów starszych promocji. Młodszych również, mimo że przyszło się im uczyć w nowym gmachu, znajdującym się w zasięgu ręki od tego, dawnego, legendarnego. W ten sposób nowy gmach na Antokolu stał się dla kolejnych promocji też legendarnym, bo klimat umiłowania do nauki w języku ojczystym z tamtego locum został tu samoistnie przeniesiony. Pracowali tu ci sami nauczyciele i profesorowie z powojennego gmachu na Piaskach, którzy uczyli moralnych postaw, filomackiej godności, tutaj też po ukończeniu studiów nauczycielami stali się ci, którzy pobierali nauki u niezapomnianych nauczycieli, jak prawnuczki Onufrego Pietraszkiewicza – Stanisławy Pietraszkiewicz, jak historyka Aleksandra Jabłońskiego, czy ucznia Mendelejewa Ludwika Kuczewskiego, uczennicy Sorbony Marii Czekotowskiej, albo legionistki i żołnierza AK Kazimiery Likszanki, wielu profesorów znanego w całej Polsce Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta, którego „Piątka” została spadkobierczynią. Tutaj też walczyło się o zachowanie polskości w tej szkole. I wygrywało!

Przypomnienie chlubnych kart z życia gimnazjum jest dziś szczególnie potrzebne. Znów toczy się walka o zachowanie dla szkoły im. Joachima Lelewela gmachu legendarnego na Antokolskiej nr 33 (z całym uzasadnieniem mamy prawo legendarnym go nazywać, podoba się to komuś czy nie). Przeniesienie szkoły do gmachu na Żyrmuny jest ciosem dla polskiego środowiska Wilna, ale też ciosem dla demokracji wolnej Litwy: władze miasta ignorują wykonanie werdyktu Najwyższego Sądu Administracyjnego , który nieodwracalnie przyjął postawę obrońców szkoły na Antokolu. Na co czekają włodarze miasta? Pośpiech w przenoszeniu szkoły, nie czekając na werdykt sądowy, już jest na ich sumieniu i tych z kierownictwa szkoły, którzy nie potrafili się im przeciwstawić.

Toteż my, absolwenci wszystkich promocji ‚Piątki” i ‚Lelewela” spotkamy się już tradycyjnie w ostatnią niedzielę czerwca przy gmachu na Piaskach. Tegoroczne spotkanie odbędzie się 25 czerwca, o godz. 14.00.

Hasło najstarszych promocji nadal jest aktualne: ‚nawet jeśli z nas zostanie tylko jeden to i tak przyjdzie do swej szkoły w ostatnią niedzielę czerwca”.

Modlitwą, którą odmówimy u stóp św. Krzysztofa, będziemy prosić, by patron Wilna wyjednał u Boga obfite łaski dla naszej szkoły, a spacerek po korytarzach i klasach dawnego gimnazjum przywoła nam wiele wspomnień.

Krystyna Adamowicz
w imieniu Towarzystwo Absolwentów ‚Zawsze wierni ‚Piątce”

PODCASTY I GALERIE