Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą zajął stanowisko w sprawie ZPL

Oświadczenie w sprawie podejrzeń wysuniętych wobec prezesa Związku Polaków na Litwie wydał także Komitet Opieki nad Starą Rossą. Prezentujemy tekst bez skrótów i redakcji.

zw.lt
Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą zajął stanowisko w sprawie ZPL

Fot. Joanna Bożerodska

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą wyraża swoje zaniepokojenie w związku z zaistniałą sytuacją między Fundacją ,,Pomoc Polakom na Wschodzie” a Zarządem Głównym Związku Polaków na Litwie. Uważamy, że każda społeczna organizacja powinna bezwzględnie przestrzegać wszystkich warunków umowy: sumiennie realizować project zawarty w umowie, a po jego wykonaniu dokonać skrupularnych rozliczeń finansowych.

Fundacja ,,Pomoc Polakom na Wschodzie” wydała oświadczenie, w którym były zrozumiale przedstawione zarzuty pod adresem Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie. Spodziewamy się też konkretnego oświadczenia ze strony Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie.

Rozumiemy, że Pan Prezes Michał Mackiewicz w świetle prawa jest niewinny, dopóki nie został skazany wyrokiem prawomocnym przez sąd. Jednak jego zachowanie i wypowiedzi w stosunku do Pani Ambasador RP w Wilnie Urszuli Doroszewskiej, jak też Fundacji ,,Pomoc Polakom na Wschodzie”, są niezgodne z wszelkimi normami etyki.

Mamy nadzieję, że Prezes przeanalizuje zaistniałą sytuację i na okres wyjaśnienia sprawy, zgodnie z panującą praktyką w państwach demokratycznych, zawiesi pełnienie obowiązków prezesa Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie.

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą

PODCASTY I GALERIE