Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą z nagrodą „Świadek Historii”

W środę w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich odbyła się uroczystość wręczenia nagród „Świadek Historii”. Była to już czwarta edycja nagrody przyznawanej przez Instytut Pamięci Narodowej osobom i organizacjom spoza Polski, szczególnie zasłużonym w odkrywaniu, upamiętnianiu i propagowaniu wiedzy o najnowszej historii Polski. W tym roku laureatami zostali między innymi Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą i Wacław Wiłkojć, prezes koła ZPL w Nowych Święcianach.

zw.lt
Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą z nagrodą „Świadek Historii”

Fot. Facebook/Dariusz Żybort

W uroczystości, oprócz laureatów oraz ich gości, wzięli udział marszałek Senatu Stanisław Karczewski, prezes IPN Jarosław Szarek oraz parlamentarzyści i władze różnych instytucji państwowych i społecznych, polskich i polonijnych.

Nagroda jest przyznawana osobom fizycznym oraz instytucjom i organizacjom spoza Polski, w tym ze środowiska polskiej diaspory, szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierającym pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności, w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym.

Przykładem takiej działalności jest gromadzenie pamiątek związanych z polską historią, poszukiwanie, zbieranie i archiwizowanie dokumentów jej dotyczących, opieka nad cmentarzami czy pomnikami, projekty popularyzujące dzieje najnowsze Polski itp.

Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczy Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne. Co roku zostaje przyznanych do sześciu nagród.

PODCASTY I GALERIE