Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą odznaczony medalem Sejmu RL

30 marca 2019 r. w dniu urodzin litewskiej działaczki społecznej, publicystki, pisarki Gabrieli Petkevičaitė-Bitė w pałacu wspólnot w Poniewieżu Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą został laureatem nagrody ,,Tarnaukite Lietuvai” (,,Służcie Litwie”). Medal wręczono za działalność filantropijną.

zw.lt
Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą odznaczony medalem Sejmu RL

W imieniu Komitetu nagrodę odebrała członkini Alina Ewelina Szostka. Na uroczystości był także członek SKOnSR Romuald Szumski.

Medal jest przyznawany od 2011 r. przez Sejm Republiki Litewskiej, po raz pierwszy wśród wyróżnionych tym odznaczeniem jest organizacja zrzeszająca mieszkających na Litwie Polaków.

Wniosek o przyznanie medalu złożył członek SKOnSR Dariusz Lewicki.

PODCASTY I GALERIE