Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą laureatem nagrody IPN

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą otrzymał nagrodę Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski w jej IV edycji.

zw.lt
Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą laureatem nagrody IPN

Fot. Roman Niedźwiecki

Ceremonia wręczenia odznaczeń odbędzie się 24 października 2018 r. w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Jest to honorowe wyróżnienie, ustanowione w 2009 r. zarządzeniem Prezesa IPN i przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Otrzymują je osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego. Wśród dotychczasowych laureatów znalazło się liczne grono kombatantów, nauczycieli, działaczy społecznych i samorządowców. Na mocy decyzji Prezesa Instytutu od 2014 r. nagrodę mogą dostać także osoby działające poza granicami kraju.

Kandydaturę na otrzymanie odznaczenia zgłosił członek SKOnSR Dariusz Lewicki.

Od początku lat 90-tych Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą troszczy się o ten zabytkowy cmentarz. Staraniem organizacji odnowiono już ponad 100 zabytkowych nagrobków i pomników.

W lipcu tego roku Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą zaprezentował cegiełki. 20 tys. sztuk wydrukowano dzięki wsparciu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, a dochód ze sprzedaży zostanie w całości przekazany na kolejne prace restauratorskie na Rossie. Cegiełki wśród wilnian, turystów z Polski i innych darczyńców rozpowszechniają przewodnicy lub inne zainteresowane osoby.

Obecnie wileńska Rossa jest poddana renowacji. Na ten cel stołeczny samorząd przeznaczył blisko 2 mln euro. Środki pochodzą z funduszy unijnych i samorządowych. Podczas pierwszego etapu remontu cmentarza zostanie uporządkowanych 341 miejsc pochówku i 6 kaplic, renowacji zostaną podane skarpy cmentarne, ogrodzenie. Zostanie zainstalowany system oświetleniowy oraz monitoring. Odnowiony będzie budek administracji cmentarza. Prace porządkowe mają się zakończyć przed rokiem 2020.

PODCASTY I GALERIE