Społeczność „Lelewela” spotkała się z merem: Omówiono najważniejsze kwestie

We czwartek, 30 marca, społeczność Szkoły Inżynieryjnej im. Joachima Lelewela wraz z dyrektor Edytą Zubel spotkała się z merem miasta Remigijusem Šimašiusem oraz przedstawicielami samorządu. Omówione zostały aktualne zagadnienia i problemy, z którymi boryka się szkoła.

zw.lt
Społeczność „Lelewela” spotkała się z merem: Omówiono najważniejsze kwestie

Fot. Joanna Bożerodska

„Spotkaliśmy się z przedstawicielami społeczności szkolnej i omówiliśmy podstawowe pytania, które są dla nich jak i dla nas aktualne. Omówiono proces utworzenia długiego gimnazjum. W przyszłym tygodniu we środę ostatecznie zostanie potwierdzone status długiego gimnazjum, który otrzymuje szkoła Lelewela. Omówiliśmy kwestię budowy dodatkowej auli szkolnej oraz innych pomieszczeń. Do 1 września br. ma powstać projekt budowy tych pomieszczeń, co byłoby realizowane m.in. przy współpracy organizacji „Wspólnota polska”, jeżeli się pod tym podpiszą”- po spotkaniu ze społecznością szkolną mówił mer stolicy Remigijus Šimašius.

Dzień wcześniej Rada Szkoły opublikowała list otwarty, w którym zostało przedstawione stanowisko Rady odnośnie przeniesienia szkoły im. Lelewela z budynku na Antokolu do dzielnicy Żyrmuny. „Sytuacja, w której ponownie znalazła się Szkoła Inżynierii im. Joachima Lelewela w Wilnie (a wraz z nią cała społeczność szkoły) stała się powodem licznych spekulacji, kłamstw, ataków ze strony osób niekoniecznie związanych z naszą placówką […] Niedorzecznym byłoby wymaganie od strony litewskiej, by dbali o interesy polskiej społeczności, jeśli sami Polacy i jej przedstawiciele AWPL-ZChR, nie czynią tego, a wręcz czasem nawet bardzo szkodzą”- napisano w oświadczeniu w formie listu, który był skierowany do prezydenta RP Andrzeja Dudy, prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska Dariusza Bonisławskiego, ambasadora RP na Litwie Jarosława Czubińskiego i in. Z całym listem można zapoznać się tutaj.

„Omówiliśmy również to, o czym już wcześniej wspominałem: będziemy szukać pomieszczeń na utworzenie klas początkowych na Antokolu. Społeczność szkolna popiera ten pomysł, z czego się cieszę”- powiedział mer stolicy.

„Jeżeli chodzi o wyrok sądu, sąd skonstatował, że na jednym z etapów dopuszczono się naruszenia proceduralnego, które jednak nie ma wpływu na ostateczny przebieg procesu i na decyzje podjęte później. Aspekty prawne i proceduralne są ważne, ale nie najważniejsze. O wiele ważniejsze jest, jak się czuje społeczność, czy może skoncentrować się na kształceniu i nauce”- mówił mer stolicy. Również Rada samorządu stołecznego poinformowała, że wyrok sądowy nie był wystarczająco jasny w kwestii jego wykonania, ponieważ unieważnienie decyzji z 2015 roku samoistnie nie likwiduje orzeczeń o reorganizacji i nie daje możliwości powrotu do sytuacji poprzedniej.

Zreorganizowana Szkoła Inżynierii im. J. Lelewela już jest przeniesiona do budynku na ul. Minties 3 w Wilnie i działa według ustawy przyjętej przez Radę Samorządu Miasta Wilno od 24 sierpnia 2016 roku, a w byłej siedzibie szkoły Lelewela na ul. Antakalnio 33 znajduje się już inna szkoła – Antokolskie Progimnazjum.

Zdaniem niektórych przedstawicieli społeczności Szkoły im. Joachima Lelewela, decyzja samorządu była świadomym likwidowaniem polskiej oświaty na Antokolu. Domagają się oni powrotu wszystkich uczniów do budynku na Antokolu. „W reakcji na upowszechnioną za pośrednictwem mediów pozycję wicemera Wilna Valdasa Benkunskasa, którą należy traktować jako stanowisko samorządu m. Wilna, został sporządzony i przekazany list do Prezydent Dalii Grybauskaitė w sprawie wykonania orzeczenia sądu. W liście zaznacza się, że przedstawiciele społeczności Szkoły im. Joachima Lelewela w Wilnie potrzebują bezwarunkowego wykonania nieodwoływanej decyzji sądu oraz powrotu do sytuacji status quo” – napisano w rozpowszechnionym w marcu oświadczeniu podpisanym przez Beatę Bartoszewicz, Przewodniczącą komitetu obrony Szkoły, Danutę Narbut, Prezes Wileńskiego Forum Rodziców Polskich i Krystynę Adamowicz ze Stowarzyszenia absolwentów „Zawsze wierni Piątce”.

PODCASTY I GALERIE