Społeczna Komisja Języka Państwowego: Lech Kaczyński nie był wystarczający zasłużony dla Litwy

Społeczna Komisja Języka Państwowego przy Radzie Samorządu Miasta Wilna wydała negatywną opinię w sprawie nazwania jednej z ulic litewskiej stolicy im. Lecha Kaczyńskiego.

zw.lt
Społeczna Komisja Języka Państwowego: Lech Kaczyński nie był wystarczający zasłużony dla Litwy

Fot. BNS/Valdas Kopūstas

Swoją decyzję Społeczna Komisja Języka Państwowego Rady Samorządu Miasta Wilna argumentuje tym, iż zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych (nr 1V-57 z dn. 25 stycznia 2011 r.) o zasadach nadawania, zmiany i włączania do ewidencji nazw ulic, budynków i innych obiektów osoba, której imię nadaje się ulicy powinna być zasłużona dla Litwy, jej historii, nauki, sztuki, kultury, polityki lub innych dziedzin życia społecznego. W opinii Komisji, Lech Kaczyński takich zasług nie posiada, a przyjacielskie stosunki z byłym prezydentem Litwy Valdasem Adamkusem oraz liczbę odwiedzin Litwy na zaproszenie jednej z partii nie można nazwać zasługami dla kraju. ,,Dobre stosunki Kaczyńskiego z prezydentem Adamkusem nie miały ciągłości i nie spowodowały znaczących zmian w stosunkach między Litwą a Polską” – napisano w opinii komisji.

Ponadto Komisja uważa, iż Lech Kaczyński jest pomysłodawcą Karty Polaka, którą w 2008 roku wręczył 71 osobom, w tym Waldemarowi Tomaszewskiemu oraz jego partyjnym kolegom, którzy obecnie aktywnie zabiegają o nadanie ulic i placów imienia tragicznie zmarłego prezydenta RP.

W swojej opinii, Komisja zauważa, że są bardziej zasłużone dla Litwy osoby, które powinny być należycie uhonorowane w stolicy. Ponadto, jak podkreślono, ,,w Litewskiej stolicy nie upamiętniono dotąd żadnego zagranicznego prezydenta, chociaż zasługi niektórych są nieporównywalnie większe”.

Komisja również tłumaczy, że ,,Lech Kaczyński jest wystarczająco doceniony w tych miejscach na Litwie, które często odwiedzał” oraz jako przykład podaje upamiętnienia byłego prezydenta RP w Mejszagole.

,,W oparciu o powyższe argumenty, proszę głosować ,,przeciwko” nazwaniu ulicy im. Lecha Kaczyńskiego, a przedstawicieli Bloku Waldemara Tomaszewskiego prosimy o wycofanie się z głosowania’’ – w wysłanej do radnych Samorządu Miasta Wilna opinii napisała przewodnicząca Komisji Eglė Mirončikienė.

PODCASTY I GALERIE