Wilno i Wileńszczyzna
BNS

Sowieckie rzeźby pozbawione ”immunitetu prawnego”

Rzeźby z Zielonego Mostu pozbawione zostaną ochrony prawnej.

Decyzja w sprawie pozbawienia ochrony prawnej sowieckich rzeźb, które w lipcu ub. roku zostały usunięte z Zielonego Mostu została podjęta na posiedzeniu Rady ds. oceny nieruchomego dziedzictwa kulturowego.

Członkowie rady jednogłośnie opowiedzieli się za cofnięciem ”immunitetu prawnego” rzeźb. Podczas posiedzenia poruszono także kwestię dalszych losów monumentów. Większość rady opowiedziała się przeciwko przekazaniu ich w prywatne ręce, bowiem w opinii ekspertów jest to dziedzictwo pewnego okresu dziejów naszego państwa, które powinno być przekazane do muzeum państwowego.

Rzeźby przedstawiające żołnierzy, robotników, kołchoźników i studentów stały na Zielonym Moście od roku 1952. Krytycy twierdzą, że rzeźby były reliktem sowieckiej propagandy i obrażały ludzi, którzy walczyli z radzieckim reżimem o niepodległość Litwy. Zwolennicy uważają, że rzeźby powinny zostać na moście jako część historii Litwy.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!