Soleczniki wydadzą 1,2 mln euro na remonty dróg

Samorząd Rejonu Solecznickiego ogłosił przetarg na remont lokalnych dróg. Informacja znalazła się na portalu Centralnych Przetargów Publicznych (CVPP).

zw.lt
Soleczniki wydadzą 1,2 mln euro na remonty dróg

Fot. Joanna Bożerodska

Zwycięzca przetargów będzie miał za zadanie doglądanie i remonty lokalnych dróg w rejonie solecznickim, a także odśnieżanie. Prace mają być prowadzone 3-4 razy w ciągu roku.

Wstępna wartość prac opiewa na sumę 1,24 mln euro (bez podatku VAT). Może ona wzrosnąć albo maleć o ok. 15 proc. w oparciu o wykonane prace.

Zgłoszenia wykonawcy mogą nadsyłać do 15 marca. Umowa zostanie zawarta na rok, z możliwością przedłużenia dwa razy po 12 miesięcy.

PODCASTY I GALERIE