Soleczniki wdrażają projekty energetyczne

W celu zmniejszenia ceny na ogrzewanie w rejonie solecznickim opracowane zostało studium i rozpoczyna się wdrażanie projektów energetycznych.

Aleksandra Akińczo
Soleczniki wdrażają projekty energetyczne

Fot. zw.lt

Więcej mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz:

Zdzisław Palewicz

Soleczniki wygrały dwa projekty energetyczne wspierane ze środków unijnych, w ramach których wymieniona zostanie kotłownia i 10 km trasy cieplnej.

W ocenie mera Z. Palewicza za kilka lat pozwoli to zmniejszyć cenę ogrzewania w Solecznikach z obecnych 29 do 24 centów za kilowatogodzinę.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej