Soleczniki szykują się do obchodów rocznicy uchwały Konstytucji 3 maja

Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Soleczniki zostały ozdobione barwami i motywami narodowymi, organizowane są też wystawy. Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego jest ponownie zdobione ręcznie haftowanymi dekoracjami, a w mieście powiewają flagi państwowe Litwy i Polski.

zw.lt
Soleczniki szykują się do obchodów rocznicy uchwały Konstytucji 3 maja

Fot. Samorząd rejonu solecznickiego

Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego zaprasza do obejrzenia wystawy „Vivat Konstytucja!” z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów. Wystawę przygotowaną w polskiej i angielskiej wersji językowej można zwiedzać do 31 maja 2021 r. przy Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach.

Materiały prezentowane na wystawie pochodzą z zasobów Archiwum Głównego Akt Dawnych oraz Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, współorganizatorów ekspozycji, a także ze zbiorów: Biblioteki Narodowej w Warszawie, Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Muzeum Narodowego w Warszawie, Zamku Królewskiego w Warszawie, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowego w Częstochowie, Archiwum Państwowego w Gdańsku, Archiwum Państwowego w Krakowie, Archiwum Państwowego w Łodzi, Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, Archiwum Państwowego w Radomiu, Archiwum Państwowego w Siedlcach, Archiwum Państwowego w Suwałkach, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Instytutu Pamięci Narodowej, Polskiej Agencji Fotografów Sp. z o.o. FORUM oraz pana Leszka Biernackiego.

Wystawa dotycząca Konstytucji 3 Maja jest eksponowana w Pałacu Balińskich w Jaszunach do 31 maja.

Wystawa przygotowana przez Archiwum Główne Akt Dawnych w związku z otrzymaniem przez Konstytucję 3 Maja Znaku Dziedzictwa Europejskiego pokazuje szeroki kontekst powstawania Konstytucji, omawia zmiany wprowadzone w ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej skutki dla ówczesnej sytuacji Polski i Europy.

PODCASTY I GALERIE