Soleczniki szukają sposobów na przyciągnięcie inwestorów

Mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz spotkał się 9 lutego z przedstawicielem Grupy Eksperckiej Innopark.lt Dariuszem Cwajdą oraz dyrektor Instytutu Kossakowskich Anirą Wojan. Omówiono przede wszystkim strategię przyciągnięcia interesu komercyjnego do rejonu solecznickiego wraz z popularyzacją dziedzictwa kulturowego.

zw.lt
Soleczniki szukają sposobów na przyciągnięcie inwestorów

Fot. salcininkai.lt

Dzień wcześniej miało miejsce spotkanie mera rejonu z prezydentem Litewskiej Konfederacji Biznesowej Valdasem Sutkusem, na którym również były omawiane kwestie rozwoju biznesu, przyciągnięcia inwestorów, zmniejszania stopy bezrobocia- informuje samorząd rejonu solecznickiego.

„Rejon solecznicki jest interesujący poprzez swoje położenie geograficzne, znajduję się niedaleko Wilna, ale i niedaleko Polski, co pozwala przyciągnąć inwestycje. Inny bardzo pomocny aspekt, to brak bariery językowej, co znacznie ułatwiłoby porozumienie się pracodawcy i pracowników. W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie polskich inwestorów Litwą, dlatego chcielibyśmy ich zapoznać również z możliwościami inwestowania w rejonie solecznickim” – powiedział Dariusz Cwajda.

Innopark.lt dąży do połączenia potencjału ekonomicznego i komercyjnego z dziedzictwem kulturowym i popularyzację rejonu solecznickiego jako potencjalnego środowiska inwestycyjnego i przedsiębiorczego.

Instytut Kossakowskich działa w zakresie badań kulturalnych i historycznych.

„Mamy bogatą historię, zachowane zabytki, samo posiadanie na naszym terytorium Republiki Pawłowskiej mówi o naszej unikatowości. Jesteśmy gotowi do współpracy zarówno w zakresie dziedzictwa kulturowego, jak też do wsparcia każdej inicjatywy inwestycyjnej” -powiedział mer rejonu solecznickiego.

„Nasz rejon jest wiejski, przemysłu tutaj nigdy nie mieliśmy, dlatego powstał problem, który chcemy rozwiązać. Wykonaliśmy prace domowe, przygotowaliśmy plany terytorialne miasteczek, stworzyliśmy listę wolnych gmachów i działek, otoczenie podatkowe jest sprzyjające, gdyż samorząd jest gotowy do tego, aby zmniejszyć podatki od ziemi i majątku, aktywnie współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, jesteśmy otwarci, ale na razie rezultatu brak- na spotkaniu z Prezydent Litewskiej Konfederacji Biznesowej mówił Zdzisław Palewicz. Valdas Sutkus podzielił się m.in. doświadczeniem w przyciągnięciu inwestorów z Bliskiego Wschodu na Litwę.

PODCASTY I GALERIE