Soleczniki są znane w całej Europie

Soleczniki są coraz częściej wspominane na spotkaniach europejskich oraz w europejskiej prasie. To za sprawą Centrum Współpracy Młodzieży Europroject, które założyły siostry Edyta i Julia Mackiewicz.

zw.lt
Soleczniki są znane w całej Europie

Fot. FB/Julia Mackevic

Europroject już od pięciu lat aktywnie działa w branży projektów międzynarodowych dla młodzieży z Litwy i Europy Wschodniej. Centrum Współpracy Młodzieży jest jedyną organizacją na Litwie, która posiada potwierdzenie Rady Europy, jako organizacja realizująca projekty skierowane do młodzieży. Dzięki siostrom Mackiewicz Centrum jest zapraszane na różne konferencje oraz do współpracy przy różnego rodzaju projektów.

W tym miesiącu Julia, jako przedstawiciel litewskiej młodzieży uczestniczyła w Kongresie władzy lokalnej i regionalnej w Strasburgu. Ponadto organizacja będzie realizować dwa  międzynarodowe młodzieżowe projekty finansowane przez program Erasmus+: “Library of experience” w Solecznikach oraz “Unseen All Ukraine” we Lwowie (Ukraina). Centrum będzie też partnerem w sześciu projektach za granicą: w Macedonii, Rumunii i Turcji.

,,W Solecznikah jest dużo ambitnej młodzieży, która chce uczestniczyć w rożnych inicjatywach miasta oraz całej Europy. Są dwa problemy, które chcemy rozwiązać: apatia młodzieży i sceptyczne stanowisko rządu. Młodzi ludzie chcą, ale nie wiedzą, jak pracować z rządem, a rząd jest bardzo sceptyczny w stosunku do pracy z młodzieżą” – mówi koordynator projektów Julia.

W ciągu 5 lat Centrum zrealizowało 10 dużych międzynarodowych projektów na Litwie oraz  około 35 projektów za granicą. Ponadto organizacja stworzyła kilkanaście rożnych lokalnych inicjatyw dla młodzieży solecznickiej. Projekty były finansowane dzięki programowi Komisji Europejskiej, Republiki Litewskiej, Rady Europy oraz samorządu rejonu solecznickiego.

,,W trakcie swojej działalności Europroject wykształcił wielu liderów rejonu, robi też wszystko, żeby świat poznał polsko-litewską kulturę, tradycje oraz ludzi” – wyjaśnia Julia.

PODCASTY I GALERIE