Soleczniki: Najbardziej poszukiwani pracownicy w 2018 roku

Specjaliści Giełdy Pracy w Solenicznikach przedstawili swym partnerom socjalnym prognozy na rynku pracy i możliwości zatrudnienia w okręgu wileńskim w 2018 roku.

salcininkai.lt
Soleczniki: Najbardziej poszukiwani pracownicy w 2018 roku

Fot. Joanna Bożerodska

Giełda Pracy każdego roku przeprowadza badanie ankietowe wśród pracodawców, tworzy barometr zatrudnienia oraz przedstawia prognozy na rynku pracy.

W końcu ubiegłego roku w okręgu wileńskim przepytano 618 kierowników drobnych i średnich spółek, którzy odpowiadali na pytania, dotyczące perspektyw w 2018 roku, liczby pracowników, tworzonych i likwidowanych miejsc pracy.Jak wynika z badania, w okręgu wileńskim liczba pracujących wzrośnie o 3,6 proc. Najwięcej nowych miejsc pracy pojawi się w sektorze usług.

Według szacunków, w 2018 największym wzięciem na rynku pracy będą się cieszyli specjaliści technologii informacyjnych, pielęgniarze, twórcy oprogramowania użytkowego, lekarze, wychowawcy i pedagodzy socjalni, nauczyciele wychowania przedszkolnego, kierowcy samochodów ciężarowych, budowlańcy, betoniarze, specjaliści od wykończenia wnętrz, murarze, tynkarze, spawacze, krawcy, kucharze, piekarze, cukiernicy, sprzedawcy, kierowcy autobusów i trolejbusów, elektromechanicy i elektromonterzy.

Anastasija Sworobowicz, specjalista Centrum Pracy Młodzieży, zaakcentowała, że najwięcej ofert pracy otrzymają wykwalifikowani pracownicy sektora usług.

Kierowniczka Giełdy Pracy w Solecznikach Liana Rybak zwróciła uwagę na niedopasowanie podaży pracowników i popytu na nich.

– Liczby pokazują, że praktycznie 7 pracodawców czeka na jednego specjalistę. Problemy dotyczą nie zatrudniania, ale kwestii socjalnych ludzi, z powodu których oni nie mogą iść do pracy albo utracili nawyki pracy – mówiła Liana Rybak.

Podkreśliła, że w branży budowlanej popyt na specjalistów jest siedmiokrotnie większy niż podaż, popyt na specjalistów od żywienie jest trzykrotnie większy niż podaż, a popyt na spawaczy większy ośmiokrotnie.

Kierowniczka Giełdy Pracy w Solecznikach poinformowała, że dążąc do skutecznego przekwalifikowania bezrobotnych, szkolenia i wciągnięcia na rynek pracy, Centrum Szkoleniowe Rynku Pracy w Żyrmunach będzie prowadziło swą działalność również w Solecznikach, z czego skorzystają mieszkańcy rejonu solecznickiego.

Informacja pochodzi ze strony Samorządu Rejonu Solecznickiego salcininkai.lt

PODCASTY I GALERIE