Soleczniki najbardziej otwartym samorządem Litwy

Obcokrajowcy, którzy chcieliby zamieszkać na Litwie, najłatwiej przeszliby proces integracji w Solecznikach, Oniksztach lub Jurborku - wynika z najnowszego badania.

zw.lt
Soleczniki najbardziej otwartym samorządem Litwy

Fot. Antoni Radczenko

Samorządy te są najlepiej przygotowane do pomocy obcokrajowcom: przedstawienia informacji nie tylko w języku litewskim, zaoferowania lekcji litewskiego, pomocy w poszukiwaniu pracy i zapewnienia innych sposobów integracji. Do pierwszej dziesiątki trafiły także samorządy rejonów Druskiennik, Jeziorosów, Poniewieża, Wisagini i Święcian oraz Kowno i Szawle. Wilno zajęło w rankingu 13 miejsce, Kłajpeda – 33.

Najbardziej gościnne samorządy kraju wyłoniło badanie „Wskaźniki otwartości samorządów Litwy na różnorodność kulturową”, zainicjowane przez grupę twórczą filmu „Kuchnia świata”. Badanie przeprowadził Instytut Badań Etnicznych.

Wszystkie samorządy Litwy zostały poproszone o odpowiedź na przygotowane przez ekspertów pytania – jak w każdym z nim rozwiązywane są kwestie dotyczące obcokrajowców i mniejszości narodowych, związane z poszukiwaniem pracy, oświatą, miejscem zamieszkania, usługami socjalnymi i zdrowotnymi, udziałem w życiu politycznym, polityką antydyskryminacyjną, równymi możliwościami oraz równością płci i in. Badanie przeprowadzono w lutym-marcu bieżącego roku.

„Badanie wykazało, że bardziej otwarte na mniejszości narodowe oraz imigrantów są te samorządy, w których większą część mieszkańców stanowią przedstawiciele wspólnot narodowych (Polacy, Rosjanie, Białorusini i in.)” – komentuje ekspert Instytutu Badań Etnicznych Giedrė Blažytė.

„Na pierwszym miejscu znalazły się Soleczniki, gdzie według spisu ludności z roku 2011 jest najmniej (10,8 proc.) mieszkańców narodowości litewskiej. Do pierwszej dziesiątki trafiła też Wisaginia, który jest drugi po Solecznikach pod względem liczby mieszkańców narodowości nielitewskiej. W dziesiątce są także samorząd rejonu jezioroskiego, gdzie mieszka duża część Rosjan (18,7 proc.) oraz rejon święciański, liczący wielu mieszkańców narodowości polskiej (26 proc.) i rosyjskiej (13,3 proc.)” – dodaje Blažytė.

Zdaniem ekspertów, coraz większa rola w integracji obcokrajowców, imigrantów i przedstawicieli wspólnot narodowych przypada władzy lokalnej, która jest najbliżej mieszkańców. Obecnie, wg danych Departamentu Migracji, najwięcej obcokrajowców mieszka w Wilnie, Kłajpedzie i Kownie.

PODCASTY I GALERIE