Soleczniki będą należały do okręgu olickiego?

Rząd zaaprobował proponowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zmiany granic okręgów wileńskiego, uciańskiego i olickiego, aby w przyszłej perspektywie finansowej Litwa nie straciła 2,7 mld euro pomocy unijnej.

BNS
Soleczniki będą należały do okręgu olickiego?

„Podzielimy w ten sposób, aby w przyszłej perspektywie finansowej w latach 2021-2028 te regiony, które sa mniej rozwinięte, także mogły otrzymać finansowanie przeznaczone na wyrównanie różnic rozwoju gospodarczego regionów” -powiedział w poniedziałek minister spraw wewnętrznych Saulius Skvernelis.

Zgodnie z projektem rejony święciański, szyrwincki i wiłkomierski miałyby należeć do okręgu uciańskiego, zaś rejon solecznicki do okręgu olickiego. Według ministra nie wiadomo jednak jeszcze, czy regiony zostaną rozdzielone właśnie w taki sposób.

„Jeszcze trwa dyskusja, poszczególne ministerstwa otrzymały polecenie przygotowania konkretnych propozycji. Jeden z wariantów, że w okręgu wileńskim zostałoby samo miasto, rejon wileński, rejon trocki i rejon elektreński. Inne terytoria, które dzisiaj potrzebują większego wsparcia, przeszłyby do innych okręgów”.

MSW uzasadnia propozycję tym, że w 2017 roku PKB Litwy na jednego mieszkańca przekroczy 75 procent średniej unijnej, dlatego w kolejnej perspektywie finansowej Litwa zostanie zaliczona do regionów przejściowych, gdzie PKB na mieszkańca jest na poziomie między 75 proc. a 90 proc. W związku z tym pomoc unijna zmniejszy się o 60 proc. w porównaniu do obecnego poziomu.

Autorzy projektu przekonują, że zmiany w granicach regionów nie wpłyną na wybory, na pracę samorządów lokalnych, czy instytucji państwowych.

PODCASTY I GALERIE