Solecznickie placówki oświatowe są przygotowane do nowego roku szkolnego

Podobnie jak w latach ubiegłych w ostatnich tygodniach sierpnia specjaliści wydziału oświaty i sportu administracji samorządu rejonu solecznickiego, przedstawiciele Solecznickiego Oddziału Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego oraz Państwowej Służby Żywności i Weterynarii dokonali oceny przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2018/2019.

salcininkai.lt
Solecznickie placówki oświatowe są przygotowane do nowego roku szkolnego

Fot. salcininkai.lt

Przeglądem objęto 36 placówek: 13 gimnazjów, 6 szkół podstawowych, 1 szkołę specjalną, 2 centra wielofunkcyjne, 4 placówki wychowania nieformalnego oraz 10 żłobków – przedszkoli.

Placówki były sprawdzane m. in. pod względem stanu środowiska wychowawczego, przygotowania sieci inżynieryjnych, terytorium placówki, organizacji świadczenia usług żywieniowych, zabezpieczenia kadrami, przyszykowania planów nauczania.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdza się, że szkoły są przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Przeprowadzone prace remontowe, naprawcze jak i porządkowe sprawiają, że stan higieniczno-sanitarny, jak i estetyka obiektów jest przygotowana do rozpoczęcia procesu nauczania.

We wszystkich skontrolowanych placówkach wykonywane były prace porządkowe, w większości także remontowe. Na spotkanie uczniów i nauczyciele czeka pięknie odrenowowany budynek Gimnazjum „Šilo“ w Białej Wace. Nowy wygląd przybrał też budynek Żłobka – Przedszkola w Dziewieniszkach. W niektórych remonty trwają nadal. W Szkole Specjalnej w Solecznikach odbywa się remont 3 piętra, który zostanie skończony do 1 września, trwa remont pomieszczeń Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace, który obejmie pierwsze tygodnie nowego roku szkolnego. Do końca bieżącego roku potrwa też remont Żłobka – Przedszkola w Jaszunach. Wychowankowie tej placówki czasowo zostali przemieszczeni do budynku Szkoły Podstawowej w Małych Solecznikach.

Dzięki urządzeniu Centrum Wspólnoty Lokalnej w budynku Szkoły Podstawowej w Paszkach i dokonania tu kapitalnego remontu, uczniowie i nauczyciele placówki będą mieli możliwość korzystania z pięknie odremontowanej auli, a także urządzonych sanitariatów.

Problemem, z jakim u progu nowego roku szkolnego boryka się wiele szkół rejonu jest brak specjalistów. Brakuje lituanistów, nauczycieli wychowania początkowego, polonistów, fizyków.

PODCASTY I GALERIE