Sokołowska: Jak długo chcemy mieć szkoły polskie, tak długo potrzebna jest polonistyka

Przywrócono nabór na filologię polską na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym w Wilnie, który został przerwany w ubiegłym tygodniu.

zw.lt
Sokołowska: Jak długo chcemy mieć szkoły polskie, tak długo potrzebna jest polonistyka

Fot. Joanna Bożerodska

Jak informuje kierownik centrum polonistycznego na Uniwersytecie Edukologicznym Henryka Sokołowska, jest już 17 zgłoszeń na studia polonistyczne.

„Jeżeli zakładamy, że potrzebne są szkoły polskie, szkolnictwo polskie, a w to nie wątpię, to tak długo, jak chcemy mieć polskie szkoły, potrzebna jest polonistyka. Kształcimy przede wszystkim polonistów, ale szukamy też możliwości, aby zaspokoić potrzebę na nauczycieli innych przedmiotów. Na przykład nikt na Litwie już od kilku dobrych lat nie przygotowuje nauczycieli klas początkowych dla szkół polskich. To jest ważne, aby studenci kształcili się z dużym fundamentem znajomości języka polskiego i kultury polskiej.

W ubiegły poniedziałek (17 lipca) ogłoszono, że 14 lipca został przerwany nabór na studia polonistyczne na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym. Pracownicy centrum polonistycznego powiedzieli wówczas, że było to dla nich kompletnym zaskoczeniem. Administracja uczelni tłumaczyła, że kierunek nie cieszył się zainteresowaniem – do 14 lipca podania złożyły dwie osoby, zaś Ministerstwo Oświaty i Nauki nie przyznało finansowania na kształcenie nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Jednocześnie poinformowano o wstrzymaniu rekrutacji na jeszcze 64 kierunki studiów na uczelniach litewskich. Jako główny powód takiej decyzji wskazano niskie zainteresowanie określonymi kierunkami.

W piątek poseł na Sejm Jarosław Narkiewicz poinformował, że nabór na polonistykę zostanie wznowiony w drugim etapie rekrutacji.

„Jest to wynik szerokiej interwencji na różnych szczeblach przedstawicieli AWPL-ZChR, Macierzy Szkolnej oraz ZPL, którzy czynami czuwają nad oświatą polską na Litwie. Operatywnie udaremniono podstępną próbę likwidacji polonistyki na Uniwersytecie Pedagogicznym”- w piątek na Facebooku napisał Jarosław Narkiewicz.

PODCASTY I GALERIE