Socjaldemokratyczna Wizja 2024: Większy udział mniejszości narodowych w życiu publicznym

Litewska Partia Socjaldemokratyczna (LPSD) rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie projektu swojego dokumentu strategicznego „Socjaldemokratyczna wizja dla Litwy do roku 2024”. Wczoraj odbyło się już czwarte spotkanie, tym razem poświęcone jakości zarządzania publicznego oraz prawom człowieka i mniejszości narodowych.

zw.lt
Socjaldemokratyczna Wizja 2024: Większy udział mniejszości narodowych w życiu publicznym

FB/Lietuvos socialdemokratų partija - LSDP

„Socjaldemokraci jako jedna z pierwszych partii ogólnokrajowych na Litwie postanowili stworzyć własną wizję rozwoju Litwy. Wizję ukierunkowaną nie na konkretne wybory, ale na dłuższy okres czasu, do roku 2024. Bardzo się cieszę, że w tej Wizji sporo uwagi poświęcono mniejszościom narodowym. W projekcie Wizji są zawarte zobowiązania LPSD dotyczące zwiększenia zakresu używania języków mniejszości narodowych w życiu publicznym, oryginalnej pisowni nielitewskich imion i nazwisk, dwujęzycznych napisów z nazwami ulic i miejscowości. Poza tym socjaldemokraci zapowiadają nie tylko zachowanie obecnej sieci szkół mniejszości narodowych, ale i jej poszerzanie, wzmacnianie nauczania w tych szkołach nie tylko języka litewskiego, ale i języków ojczystych, umożliwienie nauki języków mniejszości narodowych w szkołach litewskojęzycznych na Wileńszczyźnie. Jest też wiele innych interesujących propozycji dotyczących wspólnych projektów kulturalnych, wspierania wymiany młodzieżowej, finansowania mediów mniejszości narodowych. Po raz pierwszy partia ogólnokrajowa wychodzi z tak szeroko zakrojona oferta programową do mniejszości narodowych” — powiedział zebranym członek zarządu Polskiego Klubu Dyskusyjnego Aleksander Radczenko, który pomagał przy tworzeniu części Wizji, poświęconej integracji mniejszości narodowych.

„Na Litwie mówiąc o prawach mniejszości narodowych są niejako trzy poglądy. Pierwszy sam siebie nazywa „tolerancyjnym nacjonalizmem”, ale w rzeczywistości jest zwyczajnym nacjonalizmem. Jego zwolennicy opowiadają się za asymilacją: zapomnijcie o swoich korzeniach, mówcie tylko po litewsku, zapomnijcie o języku polskim, rosyjskim. Taka typowa prawicowa narracja. Jest też taki ekonomiczny model patrzenia na problemy mniejszości narodowych, ze Polacy, Rosjanie są nieszczęśliwi bo brakuje im pieniędzy. Damy im więcej kasy – staną się „normalni”. Stąd pomysły na wszelkiej maści fundusze Litwy Południowo-Wschodniej. I jest pogląd socjaldemokratyczny, który troszczy się o prawdziwą integrację polityczną i obywatelską mniejszości narodowych: oryginalna pisownia nielitewskich imion i nazwisk, dwujęzyczne nazwy ulic i miejscowości… Czasami ten pogląd budzi obawy u nas, Litwinów, że niby jeśli zapiszemy polskie nazwisko w oryginalnej pisowni czy jeśli ktoś dostanie odpowiedź z samorządu po polsku – to zostanie mniej języka litewskiego, ten język litewski zniknie. Te obawy są irracjonalne” – powiedział podczas dyskusji Gintautas Paluckas, przewodniczący Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej.

„W naszym kraju ciągle jest jeszcze wiele przejawów dyskryminacji wobec mniejszości narodowych i innych grup społecznych. Kobiety ciągle dostają za tę sama pracę niższe wynagrodzenie niż mężczyźni, ich glos w polityce — jest słabiej słyszalny. W Wizji przedstawianymi środki, które pozwolą każdemu mieszkańcowi Litwy poczuć się równoprawnym twórcom dobrobytu — osobistego i całego państwa. Naszym, socjaldemokratów, celem jest stworzenie ogólnej atmosfery zaufania społecznego, budowanie zgody społecznej” – wtórował mu politolog i koordynator projektu „Socjaldemokratyczna Wizja 2024“ Liutauras Gudžinskas.

Jednak o wiele większe emocje u uczestników dyskusji wywołały inne kwestie zawarte w kolejnej, już czwartej, części Socjaldemokratycznej Wizji 2024. To demokracja uczestnicząca, partycypacyjny budżet, nowe metody zarządzania sprawami publicznymi, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, prawa mniejszości seksualnych zdominowały dyskusję, zorganizowaną przez LPSD.

„Wydaje mi się, że to dobry znak. Oznacza to bowiem, że co do tego, iż problemy mniejszości narodowych muszą być rozwiązane wszyscy z grubsza się zgadzamy. Wszyscy jesteśmy świadomi, że prawa mniejszości narodowych powinny być częścią składową litewskiej politycznej agendy” – zauważył podsumowując dyskusję Aleksander Radczenko.

W spotkaniu wzięli udział: przewodniczący LPSD Gintautas Paluckas, dyrektorka Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego Ieva Petronytė-Urbonavičienė, adwokat Vytautas Mizaras, szef litewskiego oddziału Transperancy International Sergejus Muravjovas, dyrektorka Centrum Rozwoju Równych Możliwości Margarita Jankauskaitė, politolog Liutauras Gudžinskas oraz bloger Aleksander Radczenko.

PODCASTY I GALERIE