I ślubuję, że Cię nie opuszczę…

Prezydent Ełku po raz pierwszy w tym roku wręczył medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Do grona ełckich Ambasadorów miłości 16 czerwca 2016 r. dołączyło trzynaście kolejnych par, które wspólnie przeżyły co najmniej 50 lat. Małżonkowie uchylili też rąbka tajemnicy, jaką jest recepta na udane wspólne życie.

zw.lt
I ślubuję, że Cię nie opuszczę…

Miłość jest jak na­sion­ko leśne, z wiat­rem szyb­ko le­ci,
ale gdy drze­wem w ser­cu wy­rośnie, to tyl­ko chy­ba
ra­zem z ser­cem wyr­wać je można. 
(Henryk Sienkiewicz)

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznaje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Odznaczenie otrzymują pary z co najmniej 50 – letnim stażem małżeńskim. W imieniu Prezydenta RP medale wręczył małżonkom prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz w towarzystwie kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Piotra Gajewskiego.

Medale zostały przyznane następującym parom:
1. Anna i Szczepan Budzińscy – 50 rocznica
2. Wacława i Eugeniusz Bacławscy – 50 rocznica
3. Alicja i Edmund Chojnowscy – 50 rocznica
4. Irena i Stanisław Drozdowscy – 50 rocznica
5. Danuta i Konstanty Kowalewscy – 50 rocznica
6. Bronisława i Stanisław Łosiewicz – 50 rocznica
7. Alina i Jan Masłowscy – 50 rocznica
8. Irena i Henryk Piotrowicz – 50 rocznica
9. Jadwiga i Daniel Piotrowscy – 50 rocznica
10. Danuta i Paweł Skulimowscy – 50 rocznica
11. Władysława i Eugeniusz Starzyńscy – 50 rocznica
12. Halina i Stanisław Wielgat – 59 rocznica
13. Orelia i Zygmunt Juszkiewicz – 69 rocznica

Spo­tyka­my ko­goś na swej drodze, zu­pełnie przy­pad­ko­wo, jak przechod­nia w par­ku lub na uli­cy, prze­ważnie da­ruje­my mu tyl­ko spoj­rze­nie, ale nieraz całe życie. Nie wiem, dlacze­go tak jest, kto i dlacze­go prze­cina nasze dro­gi? I dlacze­go nag­le dwie dro­gi stają się jedną. Jak to się dzieje, że dwo­je do­tychczas zu­pełnie ob­cych so­bie ludzi chce iść nią ra­zem.
(Janusz Leon Wiśniewski)

Uroczystość wręczenia medali odbyła się 16 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku. Była to pierwsza uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie w tym roku. Aktualnie 5 par oczekuje jeszcze na wręczenie.

Prezydent Tomasz Andrukiewicz złożył życzenia Małżonkom w imieniu swoim, radnych oraz mieszkańców miasta Ełku. Prezydent składając Jubilatom gratulacje nazwał zgromadzone dziś pary Ambasadorami Miłości. Podziękował również za to, że dają przykład młodym małżonkom i dowodzą jednocześnie, że pomimo wielu wzlotów i upadków możliwe jest zachowanie tego wyjątkowego uczucia przez całe życie. Prezydent wręczał medale parom życząc zdrowia i radości w dalszej wspólnej wędrówce przez życie, a także miłości i życzliwości ze strony rodzin: dzieci, wnuków i prawnuków oraz przyjaciół. Życzył również, żeby małżonkowie pamiętając dzień, w którym stanęli na ślubnym kobiercu, nadal pozostawali dla siebie oparciem.

Miłość jest wte­dy, kiedy chcesz z kimś prze­ż41ywać wszys­tkie czte­ry po­ry ro­ku. Kiedy chcesz z kimś uciekać przed wiosenną burzą pod osy­pane kwieciem bzy, a la­tem zbierać z tym kimś ja­gody… i pływać w rze­ce. Je­sienią ro­bić ra­zem po­widła i uszczel­niać ok­na przed wiat­rem. Zimą – po­magać przet­rwać ka­tar i długie wie­czo­ry, a jak już będzie zim­no, roz­pa­lać ra­zem w piecu. 
(Janusz Leon Wiśniewski)

W trakcie uroczystości Jubilaci wyznali, że istnieje recepta na długoletnie wspólne życie. Podstawą bez wątpienia jest wzajemny szacunek, zaufanie oraz ustępstwo. Państwo Wacława i Eugeniusz Bacławscy zgodnie twierdzą, że udany związek może istnieć przede wszystkim dzięki prawdziwej miłości, bo jak powiedzieli „trzeba się kochać i dawać sobie dużo, dużo miłości”. Ważne też jest wparcie dzieci. Państwo Alicja i Edmund Chojnowscy dodali, że od początku należy się wspierać i być tolerancyjnym. A jak żartobliwie dodał Pan Edmund „mężczyzna powinien twardo nie ulegać dziewczynie…” Natomiast Państwo Alina i Jan Masłowscy, którzy z sentymentem twierdzą, że te 50 wspólnych lat minęło w mgnieniu oka – jakby wczoraj, przyznali, że „czasem należy być głuchym i pewnych rzeczy niedosłyszeć, innych nie dopowiedzieć albo po prostu nie zobaczyć” 

Chcieć się ra­zem zes­tarzeć jest
 je­dynym do­wodem wiel­kiej miłości. 
(Jonathan Carroll)

PODCASTY I GALERIE