Ślubowanie pierwszaków ”Wilii”

Pierwszacy szkoły-przedszkola ''Wilia'' złożyli dzisiaj w kościele pw. bł. Jerzego Matulewicza uroczyste ślubowania.

zw.lt

Pasowanie na ucznia stało się już tradycją. Co roku w październiku pierwszoklasiści pod przewodnictwem dyrektor Zofii Matarewicz składają przysięgę uczniowską, co oznacza, że nie są już tylko dziećmi, ale też uczniami szkoły.

Zarówno uczniowie, ich rodzicie, jak i wychowawcy placówki aktywnie uczestniczyli we mszy św., którą odprawił ks. Witalij Kisiel.

Na zakończenie uroczystości swoje podziękowania i życzenia przedszkolakom złożyła dyrektor placówki Zofia Matarewicz, rodzice pierwszaków.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej