Słowo Boże ukazuje prawdziwego Boga

Kościół podaje dla nas dzisiaj do rozmyślania bardzo ważny urywek Ewangelii. Jezus przychodzi do miejscowości, która znajduje się niedaleko ziem pogańskich i tym gestem pokazuje, że chce szczęścia każdego człowieka. Nauczyciel zadaje dla uczniów bardzo ważne pytanie: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?“.

ks. Wiktor Kudriaszow
Słowo Boże ukazuje prawdziwego Boga

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

Syn Człowieczy przedstawia figurę zbawiciela, która w planach bożych, miała przywrócić sprawiedliwość w narodzie. Uczniowie przytoczyli różne opinie, ale można zrozumieć, że ludzie tamtych czasów jeszcze nie rozpoznali w Jezusie Boga. Ale Jezus zadaje jeszcze jedno, już osobiste, pytanie: „A wy za kogo mnie uważacie?“. Na pewno to pytanie zadziwiło ich, podobnie jak studenta zadziwia niespodziewane pytanie podczas egzaminu.

Jest to też dla każdego z nas zaproszenie, abyśmy lepiej poznali Chrystusa. Wiemy przecież, że kiedy chcemy bliżej kogoś poznać, to częściej spotykamy się z tym człowiekiem i chcemy z nim być. Ludzie zakochani często mówią słowa, że jeżeli on lub ona mnie kocha, to na pewno pamięta, napisze albo zadzwoni. Poznajmy Jezusa ze świadectwa czterech Ewangelii i z proroctw Starego Testamentu. Odpowiedź Piotra, że Jezus jest Mesjaszem wyróżniła się dlatego, że była z oświecenia Ducha św. I my prośmy takiego oświecenia.

A odnowić się i wzrastać w wierze możemy dzięki codziennemu czytaniu Biblii. Wszyscy mamy w domu Biblię, ale przyznajmy, że ją nie czytamy. Jak czytać Biblię? Na początku musimy siebie motywować, dlaczego chcę ją czytać. Słowo Boże warto czytać, bo ukazuje prawdziwego Boga, daje radość i pojęcie życia, uwalnia nas od zła. Po tym trzeba zaplanować czas i miejsce na czytanie. Dla jednych lepiej czytać z rana, dla innych wieczorem, czy w nocy. Najlepiej zacząć czytać Ewangelie albo codzienne czytania. Czytajmy na początku tylko około dziesięciu minut albo więcej. Można także mieć swój sposób czytania. Na przykład Lectio Divina, czy czytanie według tematów, które są zapisane w końcu Biblii. I zobaczymy, że po czasie Pan Bóg zacznie do nas przemawiać, a my Go poznawać i zmieniać się na dobre. Nasze życie i wiara może być owocne też dzięki modlitwie, przyjmowaniu Sakramentów, czytaniu religijnej lektury, przez przyjście do grupy modlitewnej, czynienie dobrych uczynków, uczęstniczenie na rekolekcjach czy w pielgrzymce.

Wracając do odpowiedzi Piotra i słów Jezusa do niego, widzimy, że to błogosławieństwo Boże zostało dane też dla Kościoła. Kościół otrzymał wielki dar jedności i widzialności w świecie. Pierwszeństwo Piotra jest ukazane dzięki symbolom skały, która jest garantem stabilności wiary, natomiast klucze ukazują władzę otrzymaną od Boga. Władza rozwiązania czy zwiąnia spraw w Kościele jest potwierdzeniem autorytetu każdego Papieża, który jest widzialnym zastępcą Chrystusa na ziemi. Zadziwia też fakt z urywku Ewangelii, że po pierwszym apostolskim wyznaniu wiary Jezus zabrania uczniom mówić, że On jest Mesjaszem. Bibliści to tłumaczą jako historyczny moment. Ludzie tamtych czasów nie mogli jeszcze przyjąć tajemnicy wcielenia Bożego. Ale dziś Jezus jest już znany. On nakazuje iść na cały świat i głosić Dobrą Nowinę. Dlatego trzeba głosić Jezusa takiego, jakiego spotykam w Kościele, w Pismie św. i w życiu codziennym.

Biorąc sobie do serca dzisiejsze słowa Jezusa starajmy się spotykać się z Jezusem nie tylko w niedzielę, ale też w naszej codzienności. Pamiętajmy też o modlitwie za Kościół, Papieża Franciszka i prześladowców Kościoła. Amen.

PODCASTY I GALERIE