Słowa na niedzielę: Ks. Eliasz Anatol Markowski

Rozważaniem ,,Słowa na niedzielę w Radiu Znad Wilii" podzielił się Ks. Eliasz Anatol Markowski ,,Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje"

zw.lt

Fot. Fb/ Ks.Eliasz Anatol Markowski

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej