Słowa na niedzielę: Ks. prałat Wojciech Górlicki

Rozważaniem ,,Słowa na niedzielę w Radiu Znad Wilii" podzielił się ks. prałat Wojciech Górlicki: "Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien" (Mt 10,37).

zw.lt

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej