Słowa na niedzielę: ks. Mirosław Grabowski

Rozważaniem ,,Słowa na niedzielę w Radiu Znad Wilii" podzielił się ks. Mirosław Grabowski: „O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi się napić - prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej"(J 4,5-42).

zw.lt

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej