Słowa na niedzielę: Ks. Jerzy Witkowski

Rozważaniem ,,Słowa na niedzielę w Radiu Znad Wilii" podzielił się ks. Jerzy Witkowski: "Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony" (J 3,16-18).

zw.lt

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej