Słowa na niedzielę: Ks. dr. Edward Kirstukas

Rozważaniem ,,Słowa na niedzielę w Radiu Znad Wilii" podzielił się ks. dr. Edward Kirstukas: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”. (Mt 17,1-9)

zw.lt

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej