Słowa na niedzielę: Ks. dr Edward Kirstukas

Rozważaniem ,,Słowa na niedzielę w Radiu Znad Wilii" podzielił się ks. dr Edward Kirstukas: ,,Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce" (Mt 21,33-43).

zw.lt

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej