Sławny ród Ogińskich na terenach dawnej Rzeczpospolitej

W ramach obchodów 250-lecia roku Michała Kleofasa Ogińskiego Suderwska Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego postanowiła zrealizować projekt pod tytułem: „Sławny ród Ogińskich na terenach dawnej Rzeczpospolitej”.

zw.lt
Sławny ród Ogińskich na terenach dawnej Rzeczpospolitej

Fot. vrsa.lt

Panie Teresa Młyńska, Lucyna Łapszewicz oraz Krystyna Stankiawiczienie napisały projekt „Sławny ród Ogińskich na terenach dawnej Rzeczpospolitej”, który został przychylnie rozpatrzony i dofinansowany przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie.

28 maja w szkole odbyła się nietradycyjna integrowana lekcja historii i języka polskiego pod tytułem „Ojczyźnie poświęcam majątek, pracę i życie”.

5 czerwca uczniowie mieli wyjazd do Rietawy i Płungian śladami rodziny Ogińskich, podczas którego pogłębili wiedzę o rodzinie Ogińskich.

Pierwszym zwiedzonym miasteczkiem był Retów. Pani Lucyna Łapszewicz opowiedziała, jak wiele zdziałał w tej miejscowości ród Ogińskich. Uczniowie dowiedzieli się o produkcji broni i amunicji dla powstańców podczas powstania listopadowego, o założeniu szkoły rolniczej, uruchomieniu huty i fabryki maszyn rolniczych, organizowaniu wystaw rolniczych, założeniu w 1875 r. w Retowie szkoły muzycznej, a w 1883 r. orkiestry symfonicznej, o powstaniu w 1892 r. w Retowie pierwszej na Litwie elektrowni wiatrowej i linii telefonicznej.

Niestety pałac Ogińskich w Retowie spłonął w 1909 r. Uczniowie mieli jednak możliwość podziwiać neoromański kościół wybudowany w latach 1853-1874, monumentalną trójnawową bazylikę w stylu weneckim. Fundatorem był Ireneusz Ogiński.

Następnym miastem były Płungiany. Uczniowie zachwycali się tu neorenesansowym pałacem zbudowanym w 1879 przez rodzinę Ogińskich, obecnie mieści się tam Muzeum Sztuki Żmudzkiej. Usłyszeli ciekawe historie o neogotyckiej stajni oraz dwóch neogotyckich oficynach. W jednej mieściła się służba pałacowa, w drugiej zaś w latach 1873–1902 ulokowana była szkoła muzyczna, w której nauki pobierał m.in. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1889–1902). Uczniowie spacerowali alejkami parku, mogli podziwiać cenny drzewostan, w tym kilkusetletni Dąb Perkuna.

Będąc na terenach dawnej Żmudzi uczniowie mieli także możliwość zapoznać się z pięknem przyrody tego regionu. Odwiedzili Centrum Żmudzkiego Parku Narodowego w Płotele oraz największe na Żmudzi jezioro o takiej samej nazwie. Usłyszeli wiele legend o założeniu Płotele oraz o siedmiu wyspach położonych na jeziorze.

Ostatnim zwiedzonym obiektem było Muzeum Militaryzmu, znajdujące się na terenie Żmudzkiego Parku Narodowego. Uczniowie pogłębili wiedzę o sytuacji politycznej, jaka była po II wojnie światowej. Dowiedzieli się, że na terenach Litwy stacjonowały bazy sowieckich jednostek wojskowych, które miały broń jądrową. Przekonali się o tym, jak wielkim niebezpieczeństwem dla ludzkości jest taka broń.

W imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękujemy Wydziałowi Konsularnemu Ambasady RP w Wilnie za dofinansowanie szkolnego projektu.

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Janusz Korczak

Do podziękowań dołącza się grono naszych uśmiechniętych uczniów.

Informacja pochodzi ze strony rejonu solecznickiego vrsa.lt

PODCASTY I GALERIE