Śląscy lekarze ufundowali renowację pomnika na Rossie

"W przeddzień Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, 30 października 2016 r. na wileńskim cmentarzu na Rossie delegacja Śląskiej Izby Lekarskiej z Prezesem dr. Jackiem Kozakiewiczem złoży kwiaty na odrestaurowanym grobie profesora Karola Władyczki, neurologa i psychiatry oraz odda hołd Wszystkim swoim zmarłym Mistrzom i Nauczycielom spoczywającym w tym miejscu" - czytamy w komunikacie Śląskiej Izby Lekarskiej. Niżej zamieszczamy cały tekst zaproszenia.

zw.lt
Śląscy lekarze ufundowali renowację pomnika na Rossie

Fot. Joanna Bożerodska

Planowana jest też wizyta w Ponarach, miejscu kaźni inteligencji wileńskiej, gdzie pomordowano blisko 100 000 osób, w tym 20 000 Polaków. Wizyta przedstawicieli śląskiego samorządu lekarskiego przewiduje także spotkanie z Polskim Towarzystwem Medycznym i młodzieżą polskiej szkoły.

W lipcu 2015 r. Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej, dr Jacek Kozakiewicz przedstawił Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej inicjatywę podjęcia renowacji jednego z zaniedbanych grobów lekarskich na Cmentarzu na Rossie. W listopadzie 2015 r. Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, kierując się potrzebą podejmowania działań mających na celu zachowanie pamięci o zasłużonych polskich lekarzach spoczywających poza granicami Polski postanowiła, w porozumieniu ze stowarzyszeniem Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą i Polskim Towarzystwem Medycznym na Litwie, objąć opieką pielęgnacyjną i poddać renowacji jeden z grobów zasłużonych lekarzy polskich na Cmentarzu Na Rossie w Wilnie – nagrobek profesora Karola Władyczki. Wyboru grobu do renowacji i opieki dokonało Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w oparciu o opinię Komisji Historycznej ORL, po uwzględnieniu uwarunkowań terenowo- prawnych właściwych dla Cmentarza Na Rossie. Renowację sfinalizowano ze środków Śląskiej Izby Lekarskiej we wrześniu 2016 roku, nakładem ponad 3000 euro. To niezwykle symboliczny wyraz pamięci śląskiej rodziny lekarskiej o naszych Koleżankach i Kolegach z Kresów Wschodnich.

Serdecznie zapraszamy młodzież i mieszkańców Wilna do udziału w uroczystości na cmentarzu na Rossie, 30 października 2016 r. o godz. 12.00.

PODCASTY I GALERIE