Skwer, punkt widokowy i strefy rekreacyjne – odradzają się okolice kościoła św. Stefana

Zielony skwer, w którym można na różne sposoby spędzać czas wolny - taką przyszłość dla terytorium wokół kościoła św. Stefana na Nowym Mieście widzi Samorząd Miasta Wilna oraz spółka samorządowa Vilniaus planas. Obecnie miejsce to jest usiane budynkami o przeznaczeniu przemysłowym, które należą do byłej spółki Gatvių statyba.

zw.lt

Liczna obecność wilnian, którzy zebrali się na prezentacji projektu, świadczy o tym, że zielona strefa jest niezwykle potrzebna w tej części miasta – uważa stołeczny samorząd. Mieszkańcy miasta brali także aktywny udział w konsultacjach społecznych. W nowym skwerze mieszkańcy spodziewają się nie tylko strefy rekreacyjnej, lecz także boiska sportowego, strefy rozrywkowej czy miejsca na grill, a nawet zyskującego coraz większą popularność ogródka wspólnotowego. Niektóre propozycje mieszkańców uzupełniły założenia projektowe rekonstrukcji ulicy Šv. Stepono gna odcinku od V. Šopeno do Algirdo/Geležinkelio.

Rozwiązania architektoniczne mają przyciągnąć na tę ulicę więcej pieszych ze Starego Miasta, dostosować ją do ruchu rowerowego i zmniejszyć ruch samochodowy.

„Z uwag zgromadzonych wynikało, że najbardziej wrażliwe podczas konsultacji społecznych będą dyskusje o tej części terytorium, gdzie w XVII-XIX w. mieścił się cmentarz, który później stał się dziedzińcem więzienia, a od pierwszej połowy XIX w. – terytorium przemysłowym” – zauważają przedstawiciele spółki Vilniaus planas.

Jak poinformował autor projektu architekt Paulius Jonys, dzisiaj niemożliwe jest dokładne zidentyfikowanie terytorium cmentarza, ale w oparciu o historyczne plany można dość dokładnie określić, gdzie przed 200 laty znajdowała się miejska nekropolia. Na tej podstawie w projekcie zostały zaprojektowane trzy strefy: pierwsza – przy kościele św. Stefana (strefa sakralna), której spójność jest obecnie zakłócona z powodu różnych znajdujących się na tym terenie działek – prywatnych i państwowych; druga strefa – na terytorium byłego cmentarza, której większą część proponuje się zamienić z wyasfaltowanego placu na łąkę przeznaczoną na potrzeby rekreacyjne mieszkańców, a na kolejnych etapach projektu ma tu powstać system informacyjny, którego celem jest poznanie i upamiętnienie dziedzictwa tego miejsca. Trzecia strefa, znajdująca się najbliżej wejścia na wymienione terytorium, byłaby przeznaczona na aktywny odpoczynek.

Część historyków biorących udział w prezentacji poparło pomysł architekta dotyczący zazielenienia terytorium byłego cmentarza, były jednak także propozycje, aby zaznaczyć je bardziej wyraźnie.

Autor projektu proponuje także zachować niektóre ślady po terytorium przemysłowym. Zgodnie z jego koncepcją, wysoki metalowy komin mógłby stać się swego rodzaju znacznikiem tego miejsca w panoramach miasta i zapraszałby do jego odwiedzenia. „Komin mógłby się także stać „okiem” Nowego Miasta – peryskopem – które pozwoliłoby na podziwianie Starego Miasta, ponieważ skwer św. Stefana znajduje się na takiej samej wysokości jak Góra Giedymina” – zauważył Paulius Jonys.

Podczas badań archeologicznych został odkryty kocioł na smołę o imponującej objętości, w którym przed 30 lat był podgrzewany bitumin potrzebny do budowy dróg. Według zamysłu architektów po częściowym odkopaniu i wyczyszczeniu kotła mógłby on również uzupełnić strefę odpoczynku lub rozrywki.

Większość budynków o niskiej wartości architektonicznej zostanie zburzona, autorzy projektu proponują jednak pozostawić fasadę jednego z budynków posiadającego cechy historyczne – murowaną ścianę z trzema zaokrąglonymi oknami, która utworzyłaby ażurowy pawilon w środku łąki.W innym budynku mogłyby pojawić się kawiarnia, toaleta publiczna i inne pomieszczenia potrzebne do obsługi terytorium.

W kontekście odradzania się dzielnicy dworcowej zostało także zaproponowane nowe połączenie z przyszłym skwerem – wiadukt dla pieszych, który połączyłby położony wyżej skwer z terytorium dworca. Odnowiona ulica św. Stefana miałaby stać się nową trasą, łączącą Stare Miasto z okolicami dworca.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej