Skwer Litewskiej Ligi Wolności – tuż obok Mickiewicza

Samorząd Wilna postanowił nadać nazwę Litewskiej Ligi Wolności skwerowi sąsiadującemu ze skwerem Adama Mickiewicza. W tym miejscu 23 sierpnia 1987 roku odbył się pierwszy wiec o niepodległość Litwy, zorganizowany przez Litewską Ligę Wolności.

zw.lt
Skwer Litewskiej Ligi Wolności – tuż obok Mickiewicza

Fot. Sauliaus Žiūros

Nowy skwer Litewskiej Ligi Wolności znajduje się między pomnikiem Adama Mickiewicza a ul. Maironisa. Dotychczas nie miał on żadnej nazwy.

W tym miejscu 23 sierpnia 1987 r. Litewska Liga Wolności zorganizowała pierwszy publiczny protest potępiający pakt Ribbentrop–Mołotow i jego tajne protokoły, domagając się niepodległości Litwy i wycofania wojsk radzieckich.

Przy pomniku Adama Mickiewicza zebrało się wtedy 3 tysiące obywateli Litwy i pierwszy raz publicznie zabrzmiały słowa „Wolności, wolności!”. Większość historyków litewskich jest zdania, że był to przełomowy moment w litewskich aspiracjach niepodległościowych.

O tym wydarzeniu przypomina płyta pamiątkowa.

Fot. Wojsyl , CC BY-SA 3.0,

W ubiegłym miesiącu radni podjęli decyzję o nadaniu imienia Adama Mickiewicza sąsiedniemu skwerowi, na którym znajduje się pomnik wieszcza.

PODCASTY I GALERIE