Skvernelis w DKP spotkał się z przedstawicielami polskiej mniejszości

W czwartkowe popołudnie (14 marca) premier Litwy Saulius Skvernelis spotkał się z przedstawicielami polskiej mniejszości. Szef rządu wiele uwagi poświęcił polskiej oświacie. Jak zaznaczył, jest ona obecnie jednym z podstawowych problemów.

Antoni Radczenko
Skvernelis w DKP spotkał się z  przedstawicielami polskiej mniejszości

Fot. Roman Niedźwiecki

Skvernelis oświadczył, że Litwa powinna mieć nową Ustawę o mniejszościach narodowych, ale dotychczas nie stworzono odpowiedniego projektu. ,,Kwestia ustawy jest patowa. Mamy kilka projektów, będzie też projekt rządowy. Problem polega na tym, jak zdefiniować mniejszość narodową. Na Litwie mieszka ponad 100 narodowości i trudno z tego wyprowadzić średnią, jakie muszą być zapewnione prawa i wobec kogo muszą być stosowane. Czy to ma dotyczyć tylko historycznych mniejszości, czy wszystkich (…) Trzeba szukać złotego środka. Wiem, że to się przeciągnęło w czasie, ale nie warto przyjmować niejakościowej ustawy. Jeśli jest odpowiednia propozycja, to chętnie ją rozpatrzymy” – oświadczył premier.

Szef rządu poruszył też kwestię oświaty. Jego zdaniem szkoły mniejszości narodowych potrzebują szczególnej uwagi rządu, który powinien zapewnić odpowiednie finansowanie i kwalifikacje dla nauczycieli.

Skvernelis poinformował, że obecnie trwają prace nad podręcznikami dla polskich szkół. Strona litewska jest zainteresowana tą kwestią, ponieważ identyczny problem dotyczy mniejszości litewskiej w Polsce.

„Trwa adaptacja podręczników polskich na Litwie i litewskich w Polsce. Nie sądzę jednak, że trzeba tworzyć oddzielny program, bo to byłby krok do tyłu” – oświadczył premier. Szef rządu zapewnił, że Szkoła im. Szymona Konarskiego zostanie przekształcona w długie gimnazjum.

Skvernelis powiedział, że na razie koalicja rządząca nie zastanawia się nad cofnięciem ujednoliconego egzaminu z języka litewskiego. Dodał, że trzeba gruntownie zmieniać system dostawania się na studia wyższe.

W trakcie spotkania poruszono kwestię renowacji Cmentarza na Rossie. „To należy do gestii samorządu miasta Wilna, który przeznacza środki i ogłasza przetargi. Na samorządzie leży odpowiedzialność” – powiedział Skvernelis.

Premier opowiedział zebranym, że rząd przygotowuje się do pochówku powstańców styczniowych, na który zostaną zaproszeni przedstawiciele władz Polski najwyższego szczebla. „Sądzę, że to będzie krok w dobrym kierunku, jeśli chodzi o nasze relacje” – poinformował premier.

PODCASTY I GALERIE