Skrzyżowanie na Lipówce będzie dwupoziomowe

Wilno u progu dużego projektu infrastrukturalnego. Stołeczny samorząd ogłasza przetarg na budowę węzła drogowego na skrzyżowaniu Szosy Mińskiej oraz ulic Liepkalnio i Žirnių.

zw.lt
Skrzyżowanie na Lipówce będzie dwupoziomowe

Fot. vilnius.lt

Każdego dnia skrzyżowanie przecina ponad 60 tys. pojazdów. Zgodnie z projektem ulica Žirnių zostanie poszerzona do czteropasmówki, odcinek drogi o długości 800 metrów zostanie przełożony w tunelu, a nad nim powstanie skrzyżowanie Szosa Mińska – ulica Žirnių z regulacją świetlną. Na skrzyżowaniu powstanie wiadukt.

Zostaną tu też zbudowane ścieżki rowerowe i chodniki dla pieszych, zainstalowane nowoczesne oświetlenie, zbudowne przystanki komunikacji publicznej, mury oporowe, sieć wodociągowa, systemy odprowadzenia deszczówki, linie telekomunikacyjne.

Wartość całego projektu opiewa na około 30 mln euro, 8 mln z tej kwoty przeznaczy miasto, reszta środków będzie pochodziła z budżetu państwa.

Projekt ma być zrealizowany w ciągu bieżącego i przyszłego roku.

PODCASTY I GALERIE