SKOnSR: Zachęcamy do nabycia monografii o Rossie

Komitet Opieki nad Starą Rossą zachęca do nabycia monumentalnej monografii poświęconej najstarszej wileńskiej nekropolii, pt. ,,Cmentarz na Rossie w Wilnie: historia, sztuka, przyroda”.

zw.lt
SKOnSR: Zachęcamy do nabycia monografii o Rossie

Fot. Roman Niedźwiecki

Ponad 600-stronnicowa praca z bogatą ikonografią na temat tego historycznego cmentarza opublikowana została nakładem Narodowego Instytutu Dziedzictwa Narodowego POLONIKA oraz Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”. Jako podstawę otwierającego publikację rozdziału pt. „Dwudziestowieczne dzieje i sztuka cmentarza Na Rossie” Bartłomiej Gutowski, który wraz z Anną Sylwią Czyż jest współautorem i redaktorem książki, wskazuje wyniki prac inwentaryzacyjnych i dokumentacyjnych zrealizowanych na wileńskiej Rossie w latach 2013-2015, a także kwerendę archiwalną.

Książkę w języku polskim można nabyć w księgarni „Elephas” w Wilnie (ul. Naugarduko 76) w cenie 16 euro http://www.elephas.lt/… Jest także możliwość pobrania litewskiej wersji online bezpłatnie https://polonika.pl/…/rasu-kapine-s-vilniuje-istorija-menas…

PODCASTY I GALERIE