SKOnSR podał wyniki kwesty „Pomnikom Rossy”

W Dniu Wszystkich Świętych w 19 miejscowościach Wileńszczyzny odbywała się kwesta na rzecz renowacji zabytków cmentarza na Rossie. W sobotę, 9 listopada została podsumowana tegoroczna akcja. Wynik szóstej edycji kwesty „Pomnikom Rossy” to 4 831 euro i 48 zł.

zw.lt
SKOnSR podał wyniki kwesty „Pomnikom Rossy”

Fot. Joanna Bożerodska

W Dniu Wszystkich Świętych w 19 miejscowościach Wileńszczyzny odbywała się kwesta na rzecz renowacji zabytków cmentarza na Rossie. W sobotę, 9 listopada 2018 r. została podsumowana tegoroczna akcja. Zebrana kwota przekracza wszystkie dotychczasowe akcje. Wynik szóstej edycji kwesty „Pomnikom Rossy” to 4 831 euro i 48 zł.

Jak wyjaśnił zw.lt Dariusz Żybort, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, nie jest to jeszcze suma ostateczna. – Czekamy jeszcze na puszki z 4miejscowości, obliczając w oparciu o wyniki kwest z poprzednich lat prawdopodobnie wyniki kwesty osiągną ok. 5,5 tys. euro.- powiedział Żybort.

Jak zauważa Dariusz Żybort, kwesta z roku rok na rok przebiega sprawniej. – W tym roku ani jedna puszka nie wróciła pusta, wcześniej zrażało się, że organizatorzy nie do końca przewidzieli liczbę kwestujących. Nasi wolontariusze są też coraz lepiej wyposażeni. W ubiegłym roku, dzięki Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” zakupiliśmy nowe, solidne puszki, w tym roku kwestujący mieli także specjalne kamizelki, dzięki którym łatwiej było ich zauważyć – powiedział prezes SKOnSR.

Jak co roku, zebrane w czasie kwesty pieniądze będą wykorzystane na renowacje nagrobków. Jak wyjaśnił Żybory, ponieważ rok 2020 został ogłoszony Rokiem Jana Pawła II, komitet zamierza więcej uwagi poświęcić grobom kapłanów, który spoczywają na najstarszej wileńskiej nekropolii.

W tym samym dniu zostały wręczone nagrody uczestnikom konkursu: ,,Projekt okładki kalendarza z okazji 30-lecia Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą”. Członkini SKOnSR Alina Obolewicz spotkała się z uczestniczkami konkursu przed południem i oprowadziła ich po wileńskiej starówce, a następnie zaprosiła do DKP na wręczenie symbolicznych nagród.

PODCASTY I GALERIE