Skauci litewscy i harcerze ZHPnL wspólnie uczczą Dzień Odrodzenia Państwa Litewskiego

Przedstawiciele organizacji Lietuvos skautija oraz Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie (ZHPnL) w tym roku wspólnie będą obchodzić Dzień Odrodzenia Państwa Litewskiego, między innymi uczestnicząc w wydarzeniach organizowanych przez instytucje państwowe.

Skauci litewscy i harcerze ZHPnL wspólnie uczczą Dzień Odrodzenia Państwa Litewskiego

Fot. Paweł Giliauskas

„Obserwując wydarzenia na Ukrainie i w innych „gorących” zakątkach świata, ogromnego znaczenia nabiera hasło skautingu światowego „Bogu, Ojczyźnie, Bliźnim”, a tradycyjne skautowe pozdrowienie „Czuwaj!” nabiera nowego znaczenia. Cieszę się, że tegoroczne obchody 16. lutego nasza młodzież przeżyje wspólnie z przedstawicielami braterskiego Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, tym samym wzmacniając współpracę i miłość do Litwy”,- mówi Ieva Žilinskienė, przewodnicząca organizacji Lietuvos skautija.

„Cieszę się, że dwie organizacje połączone wspólnym hasłem, ideą oraz celem odpowiedzialnego wychowywania młodzieży w tym roku Dzień Odrodzenia Państwa Litewskiego obchodzić będą razem”, – mówi przewodnicząca ZHPnL phm. Sabina Maksimowicz HL.

Skauci razem wezmą udział w uroczystościach w Wilnie- w ceremonii podniesienia flag państwowych trzech państw bałtyckich na placu Simonasa Daukantasa oraz uroczystości przy Domu Sygnatariuszy. Przed częścią oficjalną skauci spędzą czas na integracji przy herbacie, przedstawieniu swoich organizacji oraz omówieniu możliwości dalszej współpracy.

Inicjatorzy wydarzenia- przedstawiciele obu organizacji- Vytautas Beniušis i Kamila Sinkiewicz łączą się w nadziei, że takie wydarzenie pozwoli nie tylko poznać się lepiej, rozwiewać zaistniałe w społeczeństwie i wciąż jeszcze spotykane mity o narodowych wspólnotach, ale także będzie pretekstem znalezienia większej liczby możliwości współpracy.

Lietuvos skautija jest największą organizacją skautową w kraju jednoczącą około 2500 członków z różnych zakątków Litwy. Z hasłem „Bogu, Ojczyźnie, Bliźnim” organizacja wychowuje pomysłowych, odpowiedzialnych, pewnych siebie ludzi, dla których ważne jest państwo i ludzie obok.

Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie jest jedną z największych i najbardziej dynamicznych organizacji polskich na Litwie. Zrzesza około 600 harcerzy z Wilna i rejonu wileńskiego. ZHPnL zrzesza dzieci i młodzież, a jej podstawowym celem jest wychowanie oraz rozwój duchowy i fizyczny członków zgodnie z hasłem „Bogu, Ojczyźnie, Bliźnim”.

Na świecie jest ponad 28 milionów skautów, którzy działają w 216 krajach świata. Jest to największy ruch młodzieżowy na świecie.

PODCASTY I GALERIE