Skarga w sprawie przetargów w rejonie wileńskim. Samorząd odpiera zarzuty

Tygodnik „Vilniaus diena” zwrócił się do Służby d.s. Przetargów Publicznych z wnioskiem o wyjaśnienie okoliczności przetargów ogłaszanych przez Samorząd Rejonu Wileńskiego na świadczenie usług informacyjnych. Gazeta podważa przejrzystość konkursu na zamówienia o łącznej wartości blisko 700 tys. litów, które w tym roku po raz kolejny wygrały należące do spółki Rejspa tytuły „Tygodnik Wileńszczyzny” i "Vilniaus krašto savaitraštis". Samorząd nazywa te zarzuty oszczerstwem.

zw.lt
Skarga w sprawie przetargów w rejonie wileńskim. Samorząd odpiera zarzuty

Fot. BFL

„Vilniaus diena” zainteresowała się sprawą przetargów w rejonie wileńskim jeszcze na początku października. Gazeta podała, że w lipcu br. „Tygodnik Wileńszczyzny”, ukazujący się nakładem około 2500 egzemplarzy,  wygrał kolejny przetarg na publikowanie oficjalnych informacji samorządu rejonu wileńskiego w języku polskim opiewający na kwotę 250 tysięcy litów (podobne sumy tygodnik otrzymał w latach 2010, 2011 i 2012). 17 października litewska wersja tygodnika – „Vilniaus krašto savaitraštis“ – została ogłoszona zwycięzcą przetargu na publikowanie informacji samorządowych. Wartość zamówienia to 430 tys. litów rocznie. Litewska wersja tygodnika ukazuje się nakładem 250 egzemplarzy.

„Vilniaus diena” wysunęła podejrzenia, że warunki przetargu są celowo sformułowane tak, żeby odpowiadały im jedynie obie wersje językowe „Tygodnika Wileńszczyzny”. Ubiegający się o udział w przetargu podmiot medialny powinien „nie mniej niż 90 proc. swojego nakładu w języku litewskim w ostatnim miesiącu kalendarzowym kolportować na terytorium rejonu wileńskiego”. Po drugie, wydawca powinien mieć doświadczenie w „realizacji przynajmniej jednej umowy na dostarczanie usług prasowych na kwotę nie mniejszą niż 300 tysięcy litów”.

Litewska gazeta zaakcentowała ponadto, że akcjonariuszami Rejspy są między innymi posłowie na sejm z ramienia AWPL Michał Mackiewicz i Wanda Krawczonok. Z kolei w roku 2011 spółka Rejspa wsparła kampanię wyborczą AWPL kwotą w wysokości 42 tys. litów.

Samorząd Rejonu Wileńskiego po październikowej publikacji tygodnika „Vilniaus diena” wydał oświadczenie, w którym artykuł o przetargu określił jako „oszczerczy”. Samorząd poinformował, że przeprowadza przetargi zgodnie z ustawodawstwem Republiki Litewskiej.

„Autor artykułu nie zna ustawodawstwa Republiki Litewskiej albo celowo wprowadza czytelników w błąd. Tekst nie zawiera twardych argumentów, przedstawiana informacja jest niedokładna. Zadziwia bezczelność artykułu i brak szacunku wobec czytelników, przecież publikacja jest skonstruowana tak, by tworzyć wrażenie afery, tymczasem nie ma w niej nic, co pozwoliłoby o cokolwiek oskarżyć samorząd” – czytamy w oświadczeniu.

Dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska, poproszona dziś o skomentowanie faktu zaskarżenia samorządu do Służby d.s. Przetargów Publicznych powiedziała, że swoje stanowisko samorząd wyraził w cytowanym wyżej piśmie.

„Stanowisko samorządu nie uległo zmianie. Wcześniej Służba d.s. Przetargów Publicznych nie miała żadnych zastrzeżeń. Na stronie tej instytucji każdy może zobaczyć, jakie są zasady i reguły wszystkich przetargów” – w rozmowie z zw.lt powiedziała L. Kotłowska.

PODCASTY I GALERIE