Skandaliczne testy standaryzowane tłumaczył nauczyciel z polskiej szkoły

Testy standaryzowane tłumaczył nauczyciel, którego językiem ojczystym jest język polski – zapewnia Narodowe Centrum Egzaminacyjne.

Ewelina Mokrzecka
Skandaliczne testy standaryzowane tłumaczył nauczyciel z polskiej szkoły

Fot. zw.lt

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o błędach w testach standaryzowanych, które na przełomie kwietnia i maja rozwiązywali w całym kraju uczniowie klas 2, 4, 6 i 8. O błędach w testach redakcję zw.lt poinformowali nauczyciele polskich szkół oraz uczniowie. ,,To horror, to oburzające” – w taki sposób ocenili testy pedagodzy, którzy zetknęli się nie tylko z błędami gramatycznymi, interpunkcyjnymi, stylistycznymi, logicznymi, ale nawet z wadliwym tłumaczeniem Konstytucji RL, zmieniającym całkowicie sens zapisu.

Wystarczająco dobra jakość

Skierowaliśmy odpowiednie pismo do NEC z zapytaniem, kto tłumaczył testy na język polski oraz czym się kierowano przy wyborze tłumaczy. NEC, co prawda, przeprasza za błędy w testach, ale w opinii specjalistów placówki, ,,nie wpłynęły one na sens zadań i nie mogły uniemożliwić rozwiązania zadania”.

Z informacji podanych przez NEC wynika, że testy tłumaczyli nauczyciele posiadający doświadczenie. ,,Test nauk społecznych tłumaczył pedagog, którego językiem ojczystym jest język polski. Nauczyciel ten pracuje w szkole, gdzie językiem wykładowym jest język polski i litewski. Posiada doświadczenie w tłumaczeniu testów. Wcześniej tłumaczenia tego pedagoga były wystarczająco dobrej jakości, dlatego mu zaufaliśmy. Test w języku polskim nie był redagowany” – wyjaśnia NEC oraz dodaje, że testy początkowo były przygotowywane wyłącznie w języku litewskim, a następnie tłumaczone na język mniejszości narodowych – polski i rosyjski.

,,Oceniając tegoroczną sytuacją sądzimy, że w przyszłości do przygotowywania testów należy zaprosić redaktorów-specjalistów danego języka. Obecnie Narodowe Centrum Egzaminacyjne prowadzi negocjacje o współpracy z placówką RP tej samej rangi – Centralną Komisją Egzaminacyjną. Mamy nadzieję, że współpraca tych instytucji pomoże w rozwiązaniu błędów w tłumaczeniach na języki ojczyste – litewski bądź polski” – informuje centrum.

Polak – wróg nr 1

Uwagę redakcji przykuł następujący tekst źródłowy (pisownia oryginalna): Chociaż przodkowie ziemian byli najczęściej miejscowi Litwini, to ich wnuki później, po Unii Lubelskiej (1579 r.) postanowili, że lepiej będzie być polakami, dlatego wyrzekli się swojego narodu i języka. Litewscy ziemianie poniżali, pogardzali tymi, którzy im pracowali i gromadzili bogactwo nie tylko, dlatego, że należeli o niższej sfery, ale i dlatego, że zachowywali litewskie zwyczaje i tradycje, język litewski. /Według J. Rudokas ,,Baudžiava Lietuvoje – sąlygos, žlugimas, pamokas”, Kultūros barai, Nr. 3./ – zapytaliśmy NEC, czy takie pytanie, które w pewnym sensie może być interpretacją owych wydarzeń historycznych jest poprawne oraz nie narzuca uczniom mniejszości narodowych subiektywnej opinii na temat ich tożsamości narodowej?

,,Chcemy podkreślić, że powyższe zadanie jest autentycznym tekstem źródłowym, ale też nie jest bezspornym faktem. Uczniowie klas 8 mają zajęcia z analizy źródeł historycznych i rozumieją, że informację tam zawartą należy oceniać krytycznie (…). Wymienione w zadaniu narodowości nie miały wpływu na ujawnienie umiejętności, których sprawdzenie ma na celu zadanie” – w ten sposób odpowiedziało NEC, a powyższy tekst źródłowy na łamach 15min.lt ostro skrytykował prof. Rimvydas Laužikas, nazywając je zdecydowanie antypolskim.

,,A więc nie szanujmy swojego kraju, wyobraźmy sobie, że jesteśmy cofnięci w rozwoju, a Polaków nadal traktujmy jako wrogów nr 1. Ciekawie, jak się czują młodzi obywatele Litwy w rejonie solecznickim rozwiązując takie zadanie?” – pyta retorycznie autor.

,,Macierz Szkolna” zaniepokojona

Swoje zaniepokojenie wyraziło również Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” , które w liście skierowanym do NEC twierdzi, iż takie tłumaczenie testów obniża m.in. autorytet dwóch istotnych instytucji oświatowych: Ministerstwa Oświaty i Nauki oraz Narodowego Centrum Egzaminacyjnego. Macierz Szkolna zwróciła się ponadto z prośbą o wyjaśnienie przypadku, a także podjęcie wszelkich niezbędnych kroków, by do takich ,,nieodpowiedzialnych i wręcz przestępczych czynów w przyszłości nie dochodziło”. ,,Żądamy szacunku do języka, w tym przypadku, do języka polskiego” – napisano w liście.

,,Na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pismo. Bardzo szkoda, że tłumaczenia podjął się nauczyciel z polskiej szkoły, który nie ma kompetencji. Znam nauczycieli z polskich szkół, wiem, że to są dobrzy fachowcy. W tym wypadku trudno coś powiedzieć, bo NEC nie ujawnia imienia i nazwiska” -zw.lt powiedziała wiceprezes stowarzyszenia Krystyna Dzierżyńska.

W tym roku testy standaryzowane, które pozwalają na porównywanie wyników osiąganych przez uczniów ze średnimi wynikami uzyskanymi podczas badań standaryzowanych oraz z ustalonymi zgodnie z programem nauczania, normami wymagań, odbyły się w 148 szkołach, znajdujących się w 52 samorządach. W ramach testów uczniowie klas 2 sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności w zakresie czytania, pisania i matematyki, uczniowie klas 4: czytania, pisania, matematyki i poznania świata, uczniowie klas 6: czytania, pisania, matematyki, uczniowie klas 8: czytania, pisania, matematyki, nauk przyrodniczych i społecznych.

PODCASTY I GALERIE