Šimašius w Lublinie: Jesteśmy przyjaciółmi we wspólnocie losów

Mer Wilna Remigijus Šimašius, wspólnie z przedstawicielami delegacji 16 europejskich miast, brał udział w uroczystościach z okazji 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej. Obchody rozpoczęły się w południe na dziedzińcu Zamku Lubelskiego sesją Rady Miejskiej, podczas której mer litewskiej stolicy wygłosił przemówienie w imieniu wszystkich delegacji.

zw.lt
Šimašius w Lublinie: Jesteśmy przyjaciółmi we wspólnocie losów

,,Unia nie jest tylko polityczną umową. Unia jest czymś więcej. Jest to wspólnota narodów, którą na podstawie dokumentu sformalizowali politycy. Unia to przede wszystkim realne, kulturowo bliskie i wartościowo zbliżone stosunki narodów” – do zebranych mówił mer Wilna.

Šimašius przypomniał, że naród litewski i polski na przełomie historii zawarł cztery ważne umowy: Unię w Krewie, Unię Lubelską, Konstytucję 3 Maja oraz ostatnią, w skład której wchodzi 27 państw – Unię Europejką.

,,Bardzo cieszy fakt, że nasze narody i wspólna historia, które zostały sformalizowane poprzez Unię Lubelską, dzisiaj dynamicznie się rozwijają w znacznie szerszym kontekście europejskim. Nasze europejskie wartości – wolność i szacunek dla każdego człowieka – są atakowane pod sztandarem psedowartości, gdzie nie pozostaje miejsca na wolność. Dokładnie 450 lat temu, kiedy Unia Lubelska była przestrzenią wolności, nasi wrogowie na wschodzie – ziemią uciskaną” – podkreślił mer Wilna. 

,,Jesteśmy nie tylko sąsiadami. Jesteśmy przyjaciółmi we wspólnocie losów. Niech dzięki Unii Lubelskiej i Europejskiej ta przyjaźń się rozwija. Za naszą i waszą wolność! – zakończył Šimašius.

Podczas sesji odbyła się wymiana okolicznościowych prezentów. Šimašius wręczył burmistrzowi Lublina Krzysztofowi Żukowi bursztynową rzeźbę Żelaznego Wilna, z kolei mer litewskiej stolicy otrzymał wykutą na tę okazję monetę.

Następnie pod Pomnikiem Unii Lubelskiej delegacje złożyły wieńce, po czym wpatrywali się w niebo, gdzie z ogłuszającym rykiem silników przeleciał dwukrotnie nad centrum Lublina reprezentacyjny zespół Biało Czerwone Iskry, na samolotach polskiej konstrukcji i produkcji, TS-11 „Iskra”. 

Wieczorem w Filharmonii Lubelskiej odbył się koncert łącznej polsko-litewskiej orkiestry pod batutą kompozytora oraz dyrektora Orkiestry Kameralnej Nowych Idei (NIKO) Gediminasa Gelgotasa. W ubiegłą sobotę taki samy koncert odbył się w Wileńskim Ratuszu. 

PODCASTY I GALERIE