Siłownia pod gołym niebem w Dojlidach

Centrum Wspólnoty w Dojlidach w rejonie solecznickim (gmina Butrymańce) zrealizowało projekt „Urządzenie sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu we wsi Dojlidy”. Z nowoczesnej siłowni pod chmurką będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy.

salcininkai.lt
Siłownia pod gołym niebem w Dojlidach

Fot. Samorząd rejonu solecznickiego

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności wsi poprzez stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku, odpowiadającego potrzebom lokalnej społeczności.

Urządzenie siłowni na świeżym powietrzu zrealizowano w ramach sfinansowanego przez Narodową Agencję Płatniczą projektu według działania „Urządzanie przestrzeni publicznych na terenach wiejskich, przystosowanie ich do potrzeb mieszkańców wsi” oraz dzięki środkom z budżetu Samorządu Rejonu Solecznickiego.

Plenerowa siłowania składa się z dziewięciu urządzeń do ćwiczeń grup mięśni całego ciała oraz ławek.

Całkowita wartość projektu to 6500 euro (z czego 5000 euro to finansowanie Narodowej Agencji Płatniczej, 1500 euro – środki z budżetu samorządu solecznickiego).

Nowe, piękne urządzenia do ćwiczeń stoją na podwórku Centrum Wspólnoty.

PODCASTY I GALERIE