Setki stypendiów dla polskich studentów z Litwy

Jesteś Polakiem? Studiujesz na Litwie lub w Polsce? Tego wystarczy, by ubiegać się o jedno z dwóch rodzajów stypendiów, które przyznaje Fundacja Wileńszczyzna wspólnie z partnerami. Nabór wniosków trwa.

zw.lt
Setki stypendiów dla polskich studentów z Litwy

Fot. Małgorzata Kozicz

„Zasadniczym celem działania fundacji jest wspieranie młodzieży polskiego pochodzenia, która mieszka w krajach byłego ZSRR albo studiuje w Polsce. Staramy się nie tylko udzielać pomocy materialnej i niematerialnej takim młodym ludziom, ale również wspierać organizacje polonijne, które prowadzą działalność naukową, oświatową czy kulturalną. Ale przede wszystkim pracujemy na rzecz tworzenia przyjaznego klimatu dla Polski i pogłębienia więzi pomiędzy środowiskami polskimi i narodami w krajach, w których mieszkają Polacy” – mówi Barbara Kasperska z Fundacji Wileńszczyzna.

Dla studiujących w Polsce lub na UwB

Pierwszy typ stypendiów, przyznawany przez Fundację Wileńszczyzna i Narodowy Bank Polski, jest przeznaczony dla studentów polskiego pochodzenia, którzy przyjechali na studia ekonomiczne do Polski z krajów byłego ZSRR, a także dla studentów wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku.

W ciągu 5 lat przyznano już 400 stypendiów dla Polaków z krajów byłego ZSRR. Dzięki dofinansowaniu mogli nie tylko skończyć studia, ale również wziąć udział w dziesiątkach konferencji, szkoleń, kursów i praktyk o charakterze ekonomicznym.

Wysokość stypendium wynosi od 400 zł do 1600 zł miesięcznie. Kolejny nabór wniosków rozpocznie się we wrześniu 2014 roku. Więcej o programie: stypendium.org


Dla studiujących na Litwie

Drugi program stypendialny Fundacja Wileńszczyzna realizuje wspólnie z MSZ Polski. Jest to pomoc finansowa studentom polskim na Litwie. W 2014 roku zostanie przyznanych przeszło 100 stypendiów w wysokości do 800 litów rocznie.

Beneficjenci stypendium mogą korzystać z konferencji, szkoleń, kursów i praktyk, które w przyszłości ułatwią Polakom na Litwie znalezienie pracy.

Wnioski można składać już dziś. Więcej o programie: stypendium.eu

Fundacja Wileńszczyzna jest organizacją pozarządową prowadzoną przez osoby od lat zaangażowane w działania na rzecz zbliżania Polski i Litwy – absolwentów polskich szkół na Wileńszczyźnie, obecnie studentów i absolwentów polskich uczelni. Fundacja została ustanowiona 6 lutego 2007 roku, a jej fundatorami zostali Piotr Jankowski i Mirosław Ciunowicz.

PODCASTY I GALERIE