Sens istnienia i cele szkół polskich. O tym będzie mowa na Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych

W maju w Ostródzie odbędzie się IV Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych. Zostaną na nim omówione kluczowe dla środowiska polonijnego problemy oświatowe.

zw.lt
Sens istnienia i cele szkół polskich. O tym będzie mowa na Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Zdaniem jednego z organizatorów zjazdu, wiceprezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusza Piotra Bonisławskiego, spotkanie będzie przede wszystkim okazją do wymiany doświadczeń.

„Bedziemy dyskutować o tym, jak powinna funkcjonować oświata w XXI wieku, jak uczynić, by oświata polonijna była atrakcyjna z punktu widzenia uczestników tego procesu, czyli uczniów, którzy wspólnie z rodzicami dokonują bardzo istotnego wyboru, zapisując się do szkół polskich. Uczęszczają do nich, by zdobywać wiedzę z różnych przedmiotów, ale również po to, by utrzymywać więcy z narodem, z kulturą, z językiem polskim” – mówi D. P. Bonisławski.

Uczestnicy tegorocznego zjazdu będą zadawać pytania i podejmować próby odpowiedzi o sens istnienia i cele polskiej szkoły za granicą, wspólnie zastanowią się nad strategicznymi kierunkami rozwoju różnych form edukacji, zapytają instytucje państwowe i parlamentarne o plany dotyczące współpracy i wsparcia w bliższej i dalszej perspektywie.

Organizatorem międzynarodowego spotkania nauczycieli jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” we współpracy z partnerem merytorycznym – Nordycką Unią Oświaty Polonijnej.

IV Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych odbędzie się w dniach od 8 do 12 maja 2013 roku.

 

PODCASTY I GALERIE