Semper Polonia ogłosiła listę stypendystów na Litwie

W związku z realizacją „Programu stypendialnego dla osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą” w 2013 r. poniżej publikujemy listę studentów, którzy otrzymali stypendium SEMPER POLONIA w 2013 r.

Semper Polonia
Semper Polonia ogłosiła listę stypendystów na Litwie

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Fundacja SEMPER POLONIA informuje, iż wszyscy Stypendyści zobowiązani są do zgłoszenia się w dniach 12-14 listopada 2013 r. do Domu Kultury Polskiej w Wilnie pok. 406, w celu podpisania umowy stypendialnej na 2013 r. oraz odebrania darów od Fundacji SEMPER POLONIA.

UWAGA!!!
Stypendium zostanie przekazane na konto bankowe Stypendysty, pod warunkiem podpisania umowy stypendialnej.

Każdy Stypendysta, zgłaszając się do DKP w Wilnie, powinien posiadać:

dokument tożsamości ze zdjęciem (paszport lub dowód osobisty);

niezbędne dane dotyczące osobistego rachunku bankowego, tj. nr konta IBAN, nazwę banku, kod SWIFT banku.

Godziny przyjmowania Stypendystów w DKP w Wilnie:

12 listopada (wtorek) godz. 9.00-18.00

13 listopada (środa) godz. 9.00 – 18.00

14 listopada (czwartek) godz. 9.00 – 12.30

Osoby, które nie zgłoszą się w w/w terminie i nie podpiszą umowy, nie otrzymają stypendium za 2013 r.

Lista studentów:
STYPENSYSCI_LITWA

PODCASTY I GALERIE