Seminarium dla specjalistów ds. kontaktów Romami

11 października w Departamencie Mniejszości Narodowych odbyło się specjalne seminarium dotyczące prewencji narkomanii dla osób pracujących ze społecznością romską na Litwie.

zw.lt
Seminarium dla specjalistów ds. kontaktów Romami

Fot. Joanna Bożerodska

Odczyty mieli dr. Aušra Širvinskienė oraz Morgana Danielė.

Po wykładach odbyła się dyskusja.

Organizatorami seminarium były Departament Mniejszości Narodowych oraz organizacja pozarządowa „Centrum społeczne Romów”.

PODCASTY I GALERIE