Selfie z sygnatariuszami. Obchody 16 lutego w Wilnie

Z okazji obchodów Dnia Niepodległości Litwy 16 lutego w Wilnie odbędzie się akcja pt. „Sygnatariusze idą fotografować się”. W trakcie akcji będzie można zrobić zdjęcie z „sygnatariuszami” roku 1918.

zw.lt

Performance wyreżyseruje znany hiszpański reżyser teatralny Adrian Schvarzstein. „W 2018 r. podczas Święta Pieśni wyreżyserowałem jedno wydarzenie w wileńskiej filharmonii, dlatego dobrze zbadałem podstawowe momenty historyczne Litwy” – oświadczył rezyser, który jest potomkiem litwaków z Białegostoku.

Inicjatorami pomysłu są Eimantas Ludavičius z Narodowego Muzeum Litwy oraz choreografka Jūratė Širvytė-Rukštelė.W inscenizacji wexmie udział 20 aktortów.

Performance rozpocznie się o godz. 10.45 przed gmachem Litewskiego Muzeum Teatru, Muzyki i Kina, a zakończy się o godz. 11.30 pod Domem Sygnatariuszy.

16 lutego 1918 roku Taryba ogłosiła niepodległość Litwy. W gabinecie przewodniczącego Komitetu Antanasa Smetony Radzie złożonej z 20 osób odczytano Akt niepodległości i zaproszono do jego podpisania. Jako pierwszy podpisał go Jonas Basanavičius, a potem w porządku alfabetycznym pozostali sygnatariusze.
Niemcy, którzy okupowali teren Litwy, skonfiskowali cały nakład numeru gazety „Lietuvos aidas”, w którym wydrukowano Akt niepodległości. Po odnalezieniu oryginału w 2017 roku eksperci z Centrum Badań Kryminalistycznych Litewskiej Policji na prośbę profesora Liudasa Mažylisa przeprowadzili analizę charakteru pisma i stwierdzili, że został on spisany przez sygnatariusza Jurgisa Šaulysa.

Akt niepodległości zawiera deklarację Rady, która „jako jedyny przedstawiciel narodu litewskiego, zgodnie z prawem do samostanowienia narodów i zgodnie z konferencją wileńską z 18–23 września 1917 r.” postanowiła ogłosić „niepodległość państwa litewskiego, opartego na demokratycznych zasadach, z Wilnem jako stolicą”.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej