Sejm zaaprobował poprawki AWPL

Sejm w pierwszym czytaniu zaaprobował AWPL dotyczące Ustawy o zwrocie ziemi. 19 grudnia Sejm ponownie rozpatrzy projekt, kiedy rząd przygotuje odpowiednią analizę prawną.

Sejm zaaprobował poprawki AWPL

Fot. zw.lt

AWPL proponuje, aby w miastach ziemia niezagospodarowana, która jest wynajmowana różnym podmiotom prawnym, byłaby zwracana prawowitym właścicielom. Później dzierżawca musiałby się umawiać z właścicielem czy płaciłby za wynajem, czy wykupiłby tą ziemię.

Rita Tamašuniene, jedna z inicjatorek pomysłu, sądzi, że po wejściu poprawek w życie polepszy się klimat gospodarczy. „Obecnie spółki i osoby wynajmujące ziemią państwową znajdują się w bardzo niesprecyzowanej sytuacji, ponieważ są zależni od urzędników” – wytłumaczyła posłanka.

PODCASTY I GALERIE