Sejm RP: Jesteśmy zaniepokojeni ograniczeniem dostępu do oświaty na Litwie

W czwartek wszystkie kluby w Sejmie RP poparły projekt uchwały w obronie polskie szkolnictwa na Litwie. Wczoraj doszło do spotkania wiceministrów oświaty Polski i Litwy.

zw.lt
Sejm RP: Jesteśmy zaniepokojeni  ograniczeniem dostępu do oświaty na Litwie

Fot. Joanna Bożerodska

Prezentujemy projekt uchwały w całości:

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zaniepokojenie ograniczaniem dostępu do edukacji mieszkającym na Litwie Polakom. W ostatnich dniach mamy do czynienia ze strajkiem w polskich szkołach na Litwie. Jest to kolejny dramatyczny przejaw determinacji polskiej mniejszości dążącej do zachowania tożsamości, języka i kultury.
Polska i Litwa mają wspólną historię, sięgającą XV stulecia. Obliguje nas ona do wzajemnego poszanowania w sferze politycznej, społecznej i kulturalnej. Oba państwa są dzisiaj członkami Unii Europejskiej oraz NATO, których prawa chronią integralność państwową, interesy narodowe i etniczną tożsamość, język a więc także oświatę.
Polacy na Litwie zamieszkują od paru stuleci. Szczególnie w dziewiętnastym i dwudziestym wieku doświadczyli bolesnych konsekwencji dwóch powstań narodowych, tragedii dwóch wojen światowych, czystek etnicznych, wywózek, przesiedleń.

Przetrwali to wszystko. Zachowali swoją tożsamość. Tym bardziej mają prawo do rozwijania własnej narodowej kultury i języka, podobnie jak Litwini w Polsce. Ważną częścią tej kultury jest edukacja. Zachowanie statusu polskich szkół średnich, odpowiadającego lokalnym społecznościom stanowi warunek, aby język polski, polska kultura przetrwały na tej ziemi, gdzie istniały od wieków jako ślad dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Polacy mieszkający na Litwie stanowią integralną częścią państwa litewskiego, są jego lojalnymi obywatelami. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do władz Republiki Litewskiej o podjęcie kroków, które zażegnają ten konflikt. Chcemy budować wzajemne relacje na gruncie wspólnego dobra, wzajemnego poszanowania praw i tożsamości obywateli obu państw.

PODCASTY I GALERIE