Sejm pochyli się nad projektem budowy metra w Wilnie

Około 30 posłów z różnych frakcji chce przyznania budowie metra w Wilnie statusu projektu o wadze państwowej oraz propouje rządowi rozpoczęcie realizacji tej inwestycji. Kończący kadencję Sejm ma dzisiaj decydować w sprawie rozpoczęcia debaty na ten temat.

BNS
Sejm pochyli się nad projektem budowy metra w Wilnie

Fot. pixabay.com

Jesienią 2018 roku Sejm przyjął ustawę o budowie metra i stworzył warunki dla prywatnych inwestorów.

Regulacje prawne dotyczące budowy metra weszły w życie na początku tego roku.

Zwolennicy tego projektu uważąją, że metro przyczyni się do polepszenia jakości powietrza oraz zwiększenia mobilności mieszkańców i turystów. Ich zdaniem, realizacja projektu metra byłaby korzystna dla gospodarki.

Szacuje się, że dzięki budowie powstanie około 6 tys. nowych miejsc pracy oraz pojawi się wiele nowych przestrzeni komercyjnych dla drobnego i średniego biznesu.

Samorząd stołeczny twierdzi tymczasem, że przepływ pasażerów w Wilnie jest niewystarczający, żeby metro się opłaciło.

Z wyników badań opinii publicznej wynika, ze 99 proc. mieszkańców Wilna jako jeden z głównych problemów w stolicy wskazuje zatory drogowe. 40 proc. respondentów uważa, że metro przyczyniłoby się do rozwiązania problemu „korków” oraz opowiada się za jego budową.

PODCASTY I GALERIE